ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/09/2012 aboiador [pt] การออกเสียงคำว่า aboiador คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2012 VIP [pt] การออกเสียงคำว่า VIP คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2012 homocinética [pt] การออกเสียงคำว่า homocinética คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2012 reizinho [pt] การออกเสียงคำว่า reizinho คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2012 naba [pt] การออกเสียงคำว่า naba คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2012 eurritmia [pt] การออกเสียงคำว่า eurritmia คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2012 guampa [pt] การออกเสียงคำว่า guampa คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/09/2012 pampeano [pt] การออกเสียงคำว่า pampeano คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/09/2012 Caixa Geral de Depósitos [pt] การออกเสียงคำว่า Caixa Geral de Depósitos คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 malnascido [pt] การออกเสียงคำว่า malnascido คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 ilustre analfabeto [pt] การออกเสียงคำว่า ilustre analfabeto คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2012 tucanense [pt] การออกเสียงคำว่า tucanense คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 Socialismo fabiano [pt] การออกเสียงคำว่า Socialismo fabiano คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/09/2012 latinidade [pt] การออกเสียงคำว่า latinidade คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 simbologismo [pt] การออกเสียงคำว่า simbologismo คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 inserte [pt] การออกเสียงคำว่า inserte คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 sarrabujo [pt] การออกเสียงคำว่า sarrabujo คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 baiardo [pt] การออกเสียงคำว่า baiardo คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 wagnerite [pt] การออกเสียงคำว่า wagnerite คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 quero-quero [pt] การออกเสียงคำว่า quero-quero คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 pronunciologia [pt] การออกเสียงคำว่า pronunciologia คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 incastigável [pt] การออกเสียงคำว่า incastigável คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 carramanchão [pt] การออกเสียงคำว่า carramanchão คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 parnamirim [pt] การออกเสียงคำว่า parnamirim คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 epígeno [pt] การออกเสียงคำว่า epígeno คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 epinastia [pt] การออกเสียงคำว่า epinastia คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 patrola [pt] การออกเสียงคำว่า patrola คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 epimérase [pt] การออกเสียงคำว่า epimérase คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 poligrafia [pt] การออกเสียงคำว่า poligrafia คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/09/2012 tredecilião [pt] การออกเสียงคำว่า tredecilião คะแนนโหวต 0 คะแนน