ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/09/2012 aboiador [pt] aboiador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2012 VIP [pt] VIP การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2012 homocinética [pt] homocinética การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2012 reizinho [pt] reizinho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2012 naba [pt] naba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2012 eurritmia [pt] eurritmia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2012 guampa [pt] guampa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/09/2012 pampeano [pt] pampeano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/09/2012 Caixa Geral de Depósitos [pt] Caixa Geral de Depósitos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 malnascido [pt] malnascido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 ilustre analfabeto [pt] ilustre analfabeto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/09/2012 tucanense [pt] tucanense การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 Socialismo fabiano [pt] Socialismo fabiano การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/09/2012 latinidade [pt] latinidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 simbologismo [pt] simbologismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 inserte [pt] inserte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 sarrabujo [pt] sarrabujo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 baiardo [pt] baiardo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 wagnerite [pt] wagnerite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 quero-quero [pt] quero-quero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 pronunciologia [pt] pronunciologia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 incastigável [pt] incastigável การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 carramanchão [pt] carramanchão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 parnamirim [pt] parnamirim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 epígeno [pt] epígeno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 epinastia [pt] epinastia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 patrola [pt] patrola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 epimérase [pt] epimérase การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 poligrafia [pt] poligrafia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/09/2012 tredecilião [pt] tredecilião การออกเสียง 0คะแนนโหวต