ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/07/2010 мортира [ru] การออกเสียงคำว่า мортира คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/07/2010 мздоимство [ru] การออกเสียงคำว่า мздоимство คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 казнокрадство [ru] การออกเสียงคำว่า казнокрадство คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 казёнщина [ru] การออกเสียงคำว่า казёнщина คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 казнокрад [ru] การออกเสียงคำว่า казнокрад คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/07/2010 очковать [ru] การออกเสียงคำว่า очковать คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/07/2010 Сальвадора Альенде [ru] การออกเสียงคำว่า Сальвадора Альенде คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/07/2010 бакланить [ru] การออกเสียงคำว่า бакланить คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/07/2010 крутышка [ru] การออกเสียงคำว่า крутышка คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/07/2010 обанкротиться [ru] การออกเสียงคำว่า обанкротиться คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/07/2010 круть [ru] การออกเสียงคำว่า круть คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/07/2010 побагровел [ru] การออกเสียงคำว่า побагровел คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/07/2010 рассекать [ru] การออกเสียงคำว่า рассекать คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/07/2010 Рахмановский (переулок) [ru] การออกเสียงคำว่า Рахмановский (переулок) คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/07/2010 айда [ru] การออกเสียงคำว่า айда คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2010 славяне [ru] การออกเสียงคำว่า славяне คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2010 авансовый [ru] การออกเสียงคำว่า авансовый คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2010 коронный [ru] การออกเสียงคำว่า коронный คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2010 короновать [ru] การออกเสียงคำว่า короновать คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2010 абстрагировать [ru] การออกเสียงคำว่า абстрагировать คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2010 абстрагироваться [ru] การออกเสียงคำว่า абстрагироваться คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2010 подмосковный [ru] การออกเสียงคำว่า подмосковный คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2010 портняжка [ru] การออกเสียงคำว่า портняжка คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2010 продуцент [ru] การออกเสียงคำว่า продуцент คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2010 дратвенный [ru] การออกเสียงคำว่า дратвенный คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2010 абстрагированный [ru] การออกเสียงคำว่า абстрагированный คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2010 абстрактность [ru] การออกเสียงคำว่า абстрактность คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/07/2010 портной [ru] การออกเสียงคำว่า портной คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/07/2010 гэбэшник [ru] การออกเสียงคำว่า гэбэшник คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/07/2010 кагэбэшник [ru] การออกเสียงคำว่า кагэбэшник คะแนนโหวต 0 คะแนน