ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/07/2010 общинный [ru] общинный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 мортира [ru] мортира การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/07/2010 мздоимство [ru] мздоимство การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 казнокрадство [ru] казнокрадство การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 казёнщина [ru] казёнщина การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 казнокрад [ru] казнокрад การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 очковать [ru] очковать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 Сальвадора Альенде [ru] Сальвадора Альенде การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 бакланить [ru] бакланить การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 крутышка [ru] крутышка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 обанкротиться [ru] обанкротиться การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 круть [ru] круть การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 побагровел [ru] побагровел การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 рассекать [ru] рассекать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 Рахмановский (переулок) [ru] Рахмановский (переулок) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/07/2010 айда [ru] айда การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2010 славяне [ru] славяне การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2010 авансовый [ru] авансовый การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2010 коронный [ru] коронный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2010 короновать [ru] короновать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2010 абстрагировать [ru] абстрагировать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2010 абстрагироваться [ru] абстрагироваться การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2010 подмосковный [ru] подмосковный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2010 портняжка [ru] портняжка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2010 продуцент [ru] продуцент การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2010 дратвенный [ru] дратвенный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2010 абстрагированный [ru] абстрагированный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/07/2010 абстрактность [ru] абстрактность การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/07/2010 портной [ru] портной การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/07/2010 гэбэшник [ru] гэбэшник การออกเสียง 0คะแนนโหวต