ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/09/2010 газонам [ru] газонам การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/09/2010 фолкнеровский [ru] фолкнеровский การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2010 беззаботность [ru] беззаботность การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 обстрематься [ru] обстрематься การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 нарик [ru] нарик การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 нарк [ru] нарк การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 нарики [ru] нарики การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 нарки [ru] нарки การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 кислица [ru] кислица การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 тупоумие [ru] тупоумие การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 тупоумный [ru] тупоумный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 заквашенный [ru] заквашенный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 мешочница [ru] мешочница การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 хапуга [ru] хапуга การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 двоечница [ru] двоечница การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 пятёрочница [ru] пятёрочница การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 мамка [ru] мамка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 троечница [ru] троечница การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 мамулечка [ru] мамулечка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 огреть [ru] огреть การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 припереть [ru] припереть การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 припереться [ru] припереться การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 обидные [ru] обидные การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 тупость [ru] тупость การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 туповатый [ru] туповатый การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 хитроумный [ru] хитроумный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 хитренький [ru] хитренький การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 хитрющий [ru] хитрющий การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 хуторяне [ru] хуторяне การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2010 хуторской [ru] хуторской การออกเสียง 0คะแนนโหวต