ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/09/2010 фолкнеровский [ru] การออกเสียงคำว่า фолкнеровский คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/07/2010 беззаботность [ru] การออกเสียงคำว่า беззаботность คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 обстрематься [ru] การออกเสียงคำว่า обстрематься คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 нарик [ru] การออกเสียงคำว่า нарик คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 нарк [ru] การออกเสียงคำว่า нарк คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 нарики [ru] การออกเสียงคำว่า нарики คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 нарки [ru] การออกเสียงคำว่า нарки คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 кислица [ru] การออกเสียงคำว่า кислица คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 тупоумие [ru] การออกเสียงคำว่า тупоумие คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 тупоумный [ru] การออกเสียงคำว่า тупоумный คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 заквашенный [ru] การออกเสียงคำว่า заквашенный คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 мешочница [ru] การออกเสียงคำว่า мешочница คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 хапуга [ru] การออกเสียงคำว่า хапуга คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 двоечница [ru] การออกเสียงคำว่า двоечница คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 пятёрочница [ru] การออกเสียงคำว่า пятёрочница คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 мамка [ru] การออกเสียงคำว่า мамка คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 троечница [ru] การออกเสียงคำว่า троечница คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 мамулечка [ru] การออกเสียงคำว่า мамулечка คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 огреть [ru] การออกเสียงคำว่า огреть คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 припереть [ru] การออกเสียงคำว่า припереть คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 припереться [ru] การออกเสียงคำว่า припереться คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 обидные [ru] การออกเสียงคำว่า обидные คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 тупость [ru] การออกเสียงคำว่า тупость คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 туповатый [ru] การออกเสียงคำว่า туповатый คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 хитроумный [ru] การออกเสียงคำว่า хитроумный คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 хитренький [ru] การออกเสียงคำว่า хитренький คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 хитрющий [ru] การออกเสียงคำว่า хитрющий คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 хуторяне [ru] การออกเสียงคำว่า хуторяне คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 хуторской [ru] การออกเสียงคำว่า хуторской คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2010 общинный [ru] การออกเสียงคำว่า общинный คะแนนโหวต 0 คะแนน