ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/02/2011 редукция [ru] การออกเสียงคำว่า редукция คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2011 придыхание [ru] การออกเสียงคำว่า придыхание คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2010 дружный [ru] การออกเสียงคำว่า дружный คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2010 циничный [ru] การออกเสียงคำว่า циничный คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 шарлатанство [ru] การออกเสียงคำว่า шарлатанство คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 пускач [ru] การออกเสียงคำว่า пускач คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 пускание [ru] การออกเสียงคำว่า пускание คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 борение [ru] การออกเสียงคำว่า борение คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 бонмотист [ru] การออกเสียงคำว่า бонмотист คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2010 бонмо [ru] การออกเสียงคำว่า бонмо คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 бонитет [ru] การออกเสียงคำว่า бонитет คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 солодовня [ru] การออกเสียงคำว่า солодовня คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 циник [ru] การออกเสียงคำว่า циник คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 соложение [ru] การออกเสียงคำว่า соложение คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 солодиться [ru] การออกเสียงคำว่า солодиться คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 солодильный [ru] การออกเสียงคำว่า солодильный คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 солоделый [ru] การออกเสียงคำว่า солоделый คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2010 солодильня [ru] การออกเสียงคำว่า солодильня คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 солодеть [ru] การออกเสียงคำว่า солодеть คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 чужестранка [ru] การออกเสียงคำว่า чужестранка คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 бондарь [ru] การออกเสียงคำว่า бондарь คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 футер [ru] การออกเสียงคำว่า футер คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 фуганочный [ru] การออกเสียงคำว่า фуганочный คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2010 угодничание [ru] การออกเสียงคำว่า угодничание คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 фурьеристский [ru] การออกเสียงคำว่า фурьеристский คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 фурьерист [ru] การออกเสียงคำว่า фурьерист คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 фурьеризм [ru] การออกเสียงคำว่า фурьеризм คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 солодить [ru] การออกเสียงคำว่า солодить คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2010 угодничество [ru] การออกเสียงคำว่า угодничество คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2010 футурология [ru] การออกเสียงคำว่า футурология คะแนนโหวต 0 คะแนน