ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/02/2011 придыхание [ru] การออกเสียง : придыхание 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2010 дружный [ru] การออกเสียง : дружный 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2010 циничный [ru] การออกเสียง : циничный 0 โหวต
04/09/2010 шарлатанство [ru] การออกเสียง : шарлатанство 0 โหวต
04/09/2010 пускач [ru] การออกเสียง : пускач 0 โหวต
04/09/2010 пускание [ru] การออกเสียง : пускание 0 โหวต
04/09/2010 борение [ru] การออกเสียง : борение 0 โหวต
04/09/2010 бонмотист [ru] การออกเสียง : бонмотист 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2010 бонмо [ru] การออกเสียง : бонмо 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2010 бонитет [ru] การออกเสียง : бонитет 0 โหวต
04/09/2010 солодовня [ru] การออกเสียง : солодовня 0 โหวต
04/09/2010 циник [ru] การออกเสียง : циник 0 โหวต
04/09/2010 соложение [ru] การออกเสียง : соложение 0 โหวต
04/09/2010 солодиться [ru] การออกเสียง : солодиться 0 โหวต
04/09/2010 солодильный [ru] การออกเสียง : солодильный 0 โหวต
04/09/2010 солоделый [ru] การออกเสียง : солоделый 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2010 солодильня [ru] การออกเสียง : солодильня 0 โหวต
04/09/2010 солодеть [ru] การออกเสียง : солодеть 0 โหวต
04/09/2010 чужестранка [ru] การออกเสียง : чужестранка 0 โหวต
04/09/2010 бондарь [ru] การออกเสียง : бондарь 0 โหวต
04/09/2010 футер [ru] การออกเสียง : футер 0 โหวต
04/09/2010 фуганочный [ru] การออกเสียง : фуганочный 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2010 угодничание [ru] การออกเสียง : угодничание 0 โหวต
04/09/2010 фурьеристский [ru] การออกเสียง : фурьеристский 0 โหวต
04/09/2010 фурьерист [ru] การออกเสียง : фурьерист 0 โหวต
04/09/2010 фурьеризм [ru] การออกเสียง : фурьеризм 0 โหวต
04/09/2010 солодить [ru] การออกเสียง : солодить 0 โหวต
04/09/2010 угодничество [ru] การออกเสียง : угодничество 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2010 футурология [ru] การออกเสียง : футурология 0 โหวต
04/09/2010 угодливый [ru] การออกเสียง : угодливый 0 โหวต