ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/02/2011 размыкание [ru] размыкание การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/02/2011 редукция [ru] редукция การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/02/2011 придыхание [ru] придыхание การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/09/2010 дружный [ru] дружный การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/09/2010 циничный [ru] циничный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 шарлатанство [ru] шарлатанство การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 пускач [ru] пускач การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 пускание [ru] пускание การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 борение [ru] борение การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 бонмотист [ru] бонмотист การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/09/2010 бонмо [ru] бонмо การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 бонитет [ru] бонитет การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 солодовня [ru] солодовня การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 циник [ru] циник การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 соложение [ru] соложение การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 солодиться [ru] солодиться การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 солодильный [ru] солодильный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 солоделый [ru] солоделый การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/09/2010 солодильня [ru] солодильня การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 солодеть [ru] солодеть การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 чужестранка [ru] чужестранка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 бондарь [ru] бондарь การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 футер [ru] футер การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 фуганочный [ru] фуганочный การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/09/2010 угодничание [ru] угодничание การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 фурьеристский [ru] фурьеристский การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 фурьерист [ru] фурьерист การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 фурьеризм [ru] фурьеризм การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 солодить [ru] солодить การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2010 угодничество [ru] угодничество การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด