ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/02/2011 Федосовна [ru] การออกเสียง : Федосовна 0 โหวต
12/02/2011 Федосиевна [ru] การออกเสียง : Федосиевна 0 โหวต
12/02/2011 Федосьевна [ru] การออกเสียง : Федосьевна 0 โหวต
12/02/2011 Федуловна [ru] การออกเสียง : Федуловна 0 โหวต
12/02/2011 этнонимия [ru] การออกเสียง : этнонимия 0 โหวต
12/02/2011 таскание [ru] การออกเสียง : таскание 0 โหวต
12/02/2011 непредусмотренный [ru] การออกเสียง : непредусмотренный 0 โหวต
05/02/2011 разновидность [ru] การออกเสียง : разновидность 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2011 оттянутый [ru] การออกเสียง : оттянутый 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2011 лабиализованный [ru] การออกเสียง : лабиализованный 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2011 лабиализированный [ru] การออกเสียง : лабиализированный 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2011 округленный [ru] การออกเสียง : округленный 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2011 дифтонг [ru] การออกเสียง : дифтонг 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2011 губно-губной [ru] การออกเสียง : губно-губной 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2011 трифтонг [ru] การออกเสียง : трифтонг 0 โหวต
05/02/2011 аспирация [ru] การออกเสียง : аспирация 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2011 заднеязычный [ru] การออกเสียง : заднеязычный 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2011 смычный [ru] การออกเสียง : смычный 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2011 сонант [ru] การออกเสียง : сонант 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2011 апикально-альвеолярный [ru] การออกเสียง : апикально-альвеолярный 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2011 фарингальный [ru] การออกเสียง : фарингальный 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2011 палатализация [ru] การออกเสียง : палатализация 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2011 аффриката [ru] การออกเสียง : аффриката 0 โหวต
05/02/2011 произнесение [ru] การออกเสียง : произнесение 0 โหวต
05/02/2011 неоднородность [ru] การออกเสียง : неоднородность 0 โหวต
05/02/2011 элизия [ru] การออกเสียง : элизия 0 โหวต
05/02/2011 фрикативный [ru] การออกเสียง : фрикативный 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/02/2011 полудолгий [ru] การออกเสียง : полудолгий 0 โหวต
05/02/2011 размыкание [ru] การออกเสียง : размыкание 0 โหวต
05/02/2011 редукция [ru] การออกเสียง : редукция 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด