ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/02/2011 проделывать [ru] การออกเสียงคำว่า проделывать คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/02/2011 палеоазиат [ru] การออกเสียงคำว่า палеоазиат คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 проделка [ru] การออกเสียงคำว่า проделка คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 рыбоходный [ru] การออกเสียงคำว่า рыбоходный คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 Липинский [ru] การออกเสียงคำว่า Липинский คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 вырубать [ru] การออกเสียงคำว่า вырубать คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 снегирёк [ru] การออกเสียงคำว่า снегирёк คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 разрыхляться [ru] การออกเสียงคำว่า разрыхляться คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 кайманы [ru] การออกเสียงคำว่า кайманы คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 Лещинский [ru] การออกเสียงคำว่า Лещинский คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 снискать [ru] การออกเสียงคำว่า снискать คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 камнедробление [ru] การออกเสียงคำว่า камнедробление คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 камнесечение [ru] การออกเสียงคำว่า камнесечение คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 Василий Фёдорович Линденбаум [ru] การออกเสียงคำว่า Василий Фёдорович Линденбаум คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 Андор Арнольдович Лилиенталь [ru] การออกเสียงคำว่า Андор Арнольдович Лилиенталь คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 курчавинка [ru] การออกเสียงคำว่า курчавинка คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 сизоворонковые [ru] การออกเสียงคำว่า сизоворонковые คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 Юрий Линник [ru] การออกเสียงคำว่า Юрий Линник คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 Лещёв [ru] การออกเสียงคำว่า Лещёв คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 синодный [ru] การออกเสียงคำว่า синодный คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 синодик [ru] การออกเสียงคำว่า синодик คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 синодический [ru] การออกเสียงคำว่า синодический คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 синологический [ru] การออกเสียงคำว่า синологический คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 синодский [ru] การออกเสียงคำว่า синодский คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 синология [ru] การออกเสียงคำว่า синология คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 Фадеевич [ru] การออกเสียงคำว่า Фадеевич คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 Фадеевна [ru] การออกเสียงคำว่า Фадеевна คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 Фаддеевна [ru] การออกเสียงคำว่า Фаддеевна คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 Фалалеевна [ru] การออกเสียงคำว่า Фалалеевна คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/02/2011 Фатьянович [ru] การออกเสียงคำว่า Фатьянович คะแนนโหวต 0 คะแนน