ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/07/2010 портной [ru] การออกเสียง : портной 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/07/2010 гэбэшник [ru] การออกเสียง : гэбэшник 0 โหวต
03/07/2010 кагэбэшник [ru] การออกเสียง : кагэбэшник 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/07/2010 кагэбэшный [ru] การออกเสียง : кагэбэшный 0 โหวต
03/07/2010 кобелина [ru] การออกเสียง : кобелина 0 โหวต
03/07/2010 кобелиный [ru] การออกเสียง : кобелиный 0 โหวต
03/07/2010 странствовавший [ru] การออกเสียง : странствовавший 0 โหวต
03/07/2010 функционирующий [ru] การออกเสียง : функционирующий 0 โหวต
03/07/2010 интерьер [ru] การออกเสียง : интерьер 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/07/2010 экстерьерный [ru] การออกเสียง : экстерьерный 0 โหวต
03/07/2010 вынос [ru] การออกเสียง : вынос 0 โหวต
03/07/2010 вынесенный [ru] การออกเสียง : вынесенный 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/07/2010 выношенный [ru] การออกเสียง : выношенный 0 โหวต
03/07/2010 Ленинградка [ru] การออกเสียง : Ленинградка 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/07/2010 хамоватый [ru] การออกเสียง : хамоватый 0 โหวต
03/07/2010 душновато [ru] การออกเสียง : душновато 0 โหวต
03/07/2010 хамка [ru] การออกเสียง : хамка 0 โหวต
03/07/2010 колумбарий [ru] การออกเสียง : колумбарий 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/07/2010 венозный [ru] การออกเสียง : венозный 0 โหวต
03/07/2010 артериальный [ru] การออกเสียง : артериальный 0 โหวต
03/07/2010 внутримышечно [ru] การออกเสียง : внутримышечно 0 โหวต
03/07/2010 иньекционный [ru] การออกเสียง : иньекционный 0 โหวต
03/07/2010 гемангиома [ru] การออกเสียง : гемангиома 0 โหวต
03/07/2010 внутривенный [ru] การออกเสียง : внутривенный 0 โหวต
03/07/2010 эритема [ru] การออกเสียง : эритема 0 โหวต
03/07/2010 Даждьбог [ru] การออกเสียง : Даждьбог 0 โหวต
03/07/2010 колонизация [ru] การออกเสียง : колонизация 0 โหวต
03/07/2010 комиссионный [ru] การออกเสียง : комиссионный 0 โหวต
03/07/2010 комильфо [ru] การออกเสียง : комильфо 0 โหวต
03/07/2010 комизм [ru] การออกเสียง : комизм 0 โหวต