ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
05/02/2011 носовой взрыв [ru] การออกเสียง : носовой взрыв 0 โหวต
03/07/2010 кесарево сечение [ru] การออกเสียง : кесарево сечение 1 โหวต
23/06/2010 бульварный роман [ru] การออกเสียง : бульварный роман 0 โหวต
23/06/2010 вести переговоры [ru] การออกเสียง : вести переговоры 0 โหวต
23/06/2010 линия электропередачи [ru] การออกเสียง : линия электропередачи 0 โหวต
23/06/2010 братья и сёстры [ru] การออกเสียง : братья и сёстры 0 โหวต
13/06/2010 степень окисления [ru] การออกเสียง : степень окисления 0 โหวต
10/06/2010 Иртышский проезд [ru] การออกเสียง : Иртышский проезд 0 โหวต
30/05/2010 Отчаянные домохозяйки [ru] การออกเสียง : Отчаянные домохозяйки 0 โหวต
26/05/2010 на слух [ru] การออกเสียง : на слух 0 โหวต
26/05/2010 при всех [ru] การออกเสียง : при всех 0 โหวต
26/05/2010 в сущности [ru] การออกเสียง : в сущности 0 โหวต
26/05/2010 не только [ru] การออกเสียง : не только 0 โหวต
26/05/2010 вслед за [ru] การออกเสียง : вслед за 0 โหวต
26/05/2010 с помощью [ru] การออกเสียง : с помощью 0 โหวต
26/05/2010 а затем [ru] การออกเสียง : а затем 0 โหวต
26/05/2010 а также [ru] การออกเสียง : а также 0 โหวต
26/05/2010 не бойся [ru] การออกเสียง : не бойся 0 โหวต
26/05/2010 о том [ru] การออกเสียง : о том 0 โหวต
26/05/2010 с каждым [ru] การออกเสียง : с каждым 0 โหวต
23/05/2010 иметь место [ru] การออกเสียง : иметь место 0 โหวต
11/05/2010 большой козодой [ru] การออกเสียง : большой козодой 0 โหวต
11/05/2010 конёк Годлевского [ru] การออกเสียง : конёк Годлевского 0 โหวต
11/05/2010 овсянка обыкновенная [ru] การออกเสียง : овсянка обыкновенная 0 โหวต
11/05/2010 орёл степной [ru] การออกเสียง : орёл степной 0 โหวต
11/05/2010 певчий дрозд [ru] การออกเสียง : певчий дрозд 0 โหวต
11/05/2010 солончаковый жаворонок [ru] การออกเสียง : солончаковый жаворонок 0 โหวต
11/05/2010 степная пустельга [ru] การออกเสียง : степная пустельга 0 โหวต
11/05/2010 стриж чёрный [ru] การออกเสียง : стриж чёрный 0 โหวต
11/05/2010 японский перепел [ru] การออกเสียง : японский перепел 0 โหวต