ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี การออกเสียง ข้อมูล
15/06/2010 братья и сёстры [ru] การออกเสียง : братья и сёстры 0 โหวต