ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/01/2009 Carlos Diegues [pt] การออกเสียงคำว่า Carlos Diegues คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2009 Marília Pêra [pt] การออกเสียงคำว่า Marília Pêra คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2009 Caio Fernando Abreu [pt] การออกเสียงคำว่า Caio Fernando Abreu คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2009 João Guimarães Rosa [pt] การออกเสียงคำว่า João Guimarães Rosa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/01/2009 José Lins do Rego [pt] การออกเสียงคำว่า José Lins do Rego คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2009 samba-canção [pt] การออกเสียงคำว่า samba-canção คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2009 Maysa [ilo] การออกเสียงคำว่า Maysa คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2009 sudário [pt] การออกเสียงคำว่า sudário คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2009 sudão [pt] การออกเสียงคำว่า sudão คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2009 sucatear [pt] การออกเสียงคำว่า sucatear คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2009 sucatagem [pt] การออกเสียงคำว่า sucatagem คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2009 subversão [pt] การออกเสียงคำว่า subversão คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2009 subversivo [pt] การออกเสียงคำว่า subversivo คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2009 aloá [pt] การออกเสียงคำว่า aloá คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2009 almirantado [pt] การออกเสียงคำว่า almirantado คะแนนโหวต 0 คะแนน