ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/01/2009 Carlos Diegues [pt] Carlos Diegues การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2009 Marília Pêra [pt] Marília Pêra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2009 Caio Fernando Abreu [pt] Caio Fernando Abreu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2009 João Guimarães Rosa [pt] João Guimarães Rosa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/01/2009 José Lins do Rego [pt] José Lins do Rego การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2009 samba-canção [pt] samba-canção การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2009 Maysa [ilo] Maysa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2009 sudário [pt] sudário การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2009 sudão [pt] sudão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2009 sucatear [pt] sucatear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2009 sucatagem [pt] sucatagem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2009 subversão [pt] subversão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2009 subversivo [pt] subversivo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2009 aloá [pt] aloá การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2009 almirantado [pt] almirantado การออกเสียง 0คะแนนโหวต