ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/09/2012 تفحص [fa] การออกเสียงคำว่า تفحص คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 کارکرد [fa] การออกเสียงคำว่า کارکرد คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 مسری [fa] การออกเสียงคำว่า مسری คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 اشرار [fa] การออกเสียงคำว่า اشرار คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 رسيدگي كردن [fa] การออกเสียงคำว่า رسيدگي كردن คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 نفيس [fa] การออกเสียงคำว่า نفيس คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 پارگی [fa] การออกเสียงคำว่า پارگی คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 تظلم [fa] การออกเสียงคำว่า تظلم คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 تحليف [fa] การออกเสียงคำว่า تحليف คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 مکافات [fa] การออกเสียงคำว่า مکافات คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 پيگرد [fa] การออกเสียงคำว่า پيگرد คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 باز جويي [fa] การออกเสียงคำว่า باز جويي คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 باز جويي كردن [fa] การออกเสียงคำว่า باز جويي كردن คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 ابدیت [fa] การออกเสียงคำว่า ابدیت คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 بادوام [fa] การออกเสียงคำว่า بادوام คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 یونسکو [fa] การออกเสียงคำว่า یونسکو คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 Ahura Mazda [fa] การออกเสียงคำว่า Ahura Mazda คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 فائو [fa] การออกเสียงคำว่า فائو คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 رهبری [fa] การออกเสียงคำว่า رهبری คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 تهديدآميز [fa] การออกเสียงคำว่า تهديدآميز คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 لفاظی [fa] การออกเสียงคำว่า لفاظی คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 ماجرا جو [fa] การออกเสียงคำว่า ماجرا جو คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/09/2012 حاشا كردن [fa] การออกเสียงคำว่า حاشا كردن คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/09/2012 مغالطه [fa] การออกเสียงคำว่า مغالطه คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/09/2012 پارک وی [fa] การออกเสียงคำว่า پارک وی คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/09/2012 وی [fa] การออกเสียงคำว่า وی คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/09/2012 .منزه [fa] การออกเสียงคำว่า .منزه คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/09/2012 حائز [fa] การออกเสียงคำว่า حائز คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/09/2012 فاحش [fa] การออกเสียงคำว่า فاحش คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/09/2012 نشد [fa] การออกเสียงคำว่า نشد คะแนนโหวต 0 คะแนน