ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/09/2012 باز جويي [fa] باز جويي การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 باز جويي كردن [fa] باز جويي كردن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 ابدیت [fa] ابدیت การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 بادوام [fa] بادوام การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 یونسکو [fa] یونسکو การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 Ahura Mazda [fa] Ahura Mazda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 فائو [fa] فائو การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 رهبری [fa] رهبری การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 تهديدآميز [fa] تهديدآميز การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 لفاظی [fa] لفاظی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 ماجرا جو [fa] ماجرا جو การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 حاشا كردن [fa] حاشا كردن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 مغالطه [fa] مغالطه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 پارک وی [fa] پارک وی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 وی [fa] وی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 .منزه [fa] .منزه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 حائز [fa] حائز การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 فاحش [fa] فاحش การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 نشد [fa] نشد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 فاجعه بار [fa] فاجعه بار การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 برامد [fa] برامد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 فدراسیون [fa] فدراسیون การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 افعی [fa] افعی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 قرنیز [fa] قرنیز การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 فرع [fa] فرع การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 کتب [fa] کتب การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 تکمیلی' [fa] تکمیلی' การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 مزور [fa] مزور การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/09/2012 درایت [fa] درایت การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/09/2012 سکسی [fa] سکسی การออกเสียง 0คะแนนโหวต