ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/10/2012 پرده دری [fa] การออกเสียงคำว่า پرده دری คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 کاملیت [fa] การออกเสียงคำว่า کاملیت คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 ناکاملیت [fa] การออกเสียงคำว่า ناکاملیت คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 مضاف [fa] การออกเสียงคำว่า مضاف คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 هل سبز [fa] การออกเสียงคำว่า هل سبز คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 سر بریدن [fa] การออกเสียงคำว่า سر بریدن คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 مقر [fa] การออกเสียงคำว่า مقر คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 طرد [fa] การออกเสียงคำว่า طرد คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 تقارن [fa] การออกเสียงคำว่า تقارن คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 بازجويي كردن [fa] การออกเสียงคำว่า بازجويي كردن คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 وارسي كردن [fa] การออกเสียงคำว่า وارسي كردن คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 Kish Air [fa] การออกเสียงคำว่า Kish Air คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 کلمه عبور [fa] การออกเสียงคำว่า کلمه عبور คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 ریزش کوه [fa] การออกเสียงคำว่า ریزش کوه คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 یارا شهیدی [fa] การออกเสียงคำว่า یارا شهیدی คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 sotoudeh [fa] การออกเสียงคำว่า sotoudeh คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 وفاق [fa] การออกเสียงคำว่า وفاق คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2012 تعرض [fa] การออกเสียงคำว่า تعرض คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 نره‌خر [fa] การออกเสียงคำว่า نره‌خر คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 کارتک [fa] การออกเสียงคำว่า کارتک คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 عتبات [fa] การออกเสียงคำว่า عتبات คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 سوگماد [fa] การออกเสียงคำว่า سوگماد คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 اکنکار [fa] การออกเสียงคำว่า اکنکار คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 saoshyant [fa] การออกเสียงคำว่า saoshyant คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 کولدیسک [fa] การออกเสียงคำว่า کولدیسک คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 برم [fa] การออกเสียงคำว่า برم คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 آواتار [fa] การออกเสียงคำว่า آواتار คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 ذيربط [fa] การออกเสียงคำว่า ذيربط คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 اتحاد شوروی [fa] การออกเสียงคำว่า اتحاد شوروی คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2012 متواری [fa] การออกเสียงคำว่า متواری คะแนนโหวต 0 คะแนน