ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/10/2012 Kish Air [fa] Kish Air การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2012 کلمه عبور [fa] کلمه عبور การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2012 ریزش کوه [fa] ریزش کوه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2012 یارا شهیدی [fa] یارا شهیدی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2012 sotoudeh [fa] sotoudeh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2012 وفاق [fa] وفاق การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2012 تعرض [fa] تعرض การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 نره‌خر [fa] نره‌خر การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 کارتک [fa] کارتک การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 عتبات [fa] عتبات การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 سوگماد [fa] سوگماد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 اکنکار [fa] اکنکار การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 saoshyant [fa] saoshyant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 کولدیسک [fa] کولدیسک การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 برم [fa] برم การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 آواتار [fa] آواتار การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 ذيربط [fa] ذيربط การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 اتحاد شوروی [fa] اتحاد شوروی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 متواری [fa] متواری การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 تفحص [fa] تفحص การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 کارکرد [fa] کارکرد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 مسری [fa] مسری การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 اشرار [fa] اشرار การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 رسيدگي كردن [fa] رسيدگي كردن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 نفيس [fa] نفيس การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 پارگی [fa] پارگی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 تظلم [fa] تظلم การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 تحليف [fa] تحليف การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 مکافات [fa] مکافات การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2012 پيگرد [fa] پيگرد การออกเสียง 0คะแนนโหวต