ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/12/2017 ماسوا [fa] การออกเสียงคำว่า ماسوا คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2017 چه خَبَر [fa] การออกเสียงคำว่า چه خَبَر คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2017 آفَرین [fa] การออกเสียงคำว่า آفَرین คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2017 جنگ زدہ [fa] การออกเสียงคำว่า جنگ زدہ คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2017 دستیاب [fa] การออกเสียงคำว่า دستیاب คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2017 نظرانداز [fa] การออกเสียงคำว่า نظرانداز คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2017 ملانین [fa] การออกเสียงคำว่า ملانین คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2017 غیر یقینی [fa] การออกเสียงคำว่า غیر یقینی คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2017 حصول مقصد [fa] การออกเสียงคำว่า حصول مقصد คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2017 دانشورانه [fa] การออกเสียงคำว่า دانشورانه คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2017 رشید بهبودف [fa] การออกเสียงคำว่า رشید بهبودف คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 بد یمن [fa] การออกเสียงคำว่า بد یمن คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 خوفناک [fa] การออกเสียงคำว่า خوفناک คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 لودگی [fa] การออกเสียงคำว่า لودگی คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 مهمیز [fa] การออกเสียงคำว่า مهمیز คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 کلاه شرعی [fa] การออกเสียงคำว่า کلاه شرعی คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 فتنه [fa] การออกเสียงคำว่า فتنه คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 پیکارجوی [fa] การออกเสียงคำว่า پیکارجوی คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 جديت [fa] การออกเสียงคำว่า جديت คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 اصناف [fa] การออกเสียงคำว่า اصناف คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 پلیس ضد شورش [fa] การออกเสียงคำว่า پلیس ضد شورش คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 بی کفایت [fa] การออกเสียงคำว่า بی کفایت คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 نیروی انتظامی [fa] การออกเสียงคำว่า نیروی انتظامی คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 از سرگرفتن [fa] การออกเสียงคำว่า از سرگرفتن คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 خلا صه [fa] การออกเสียงคำว่า خلا صه คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 ادامه يافتن [fa] การออกเสียงคำว่า ادامه يافتن คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2012 بي ميل [fa] การออกเสียงคำว่า بي ميل คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 عمده فروش [fa] การออกเสียงคำว่า عمده فروش คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 خرده فروش [fa] การออกเสียงคำว่า خرده فروش คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 گاه‌شماری [fa] การออกเสียงคำว่า گاه‌شماری คะแนนโหวต 0 คะแนน