ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/04/2008 Heath Ledger [en] Heath Ledger การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/04/2008 minutes [en] minutes การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/04/2008 hairspray [en] hairspray การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 Martin Luther King [en] Martin Luther King การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/04/2008 transformers [en] transformers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 computer [en] computer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 Australian Open [en] Australian Open การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 underground [en] underground การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/04/2008 pixies [en] pixies การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 heroes [en] heroes การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/04/2008 The White Stripes [en] The White Stripes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 Pamela Anderson [en] Pamela Anderson การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/04/2008 Stargate [en] Stargate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 body board [en] body board การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 Winnie the Pooh [en] Winnie the Pooh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 tools [en] tools การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/04/2008 tea [en] tea การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/04/2008 step [en] step การออกเสียง 6คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/04/2008 David Beckham [en] David Beckham การออกเสียง 0คะแนนโหวต