ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/04/2008 Heath Ledger [en] การออกเสียงคำว่า Heath Ledger คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2008 minutes [en] การออกเสียงคำว่า minutes คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2008 hairspray [en] การออกเสียงคำว่า hairspray คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 Martin Luther King [en] การออกเสียงคำว่า Martin Luther King คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2008 transformers [en] การออกเสียงคำว่า transformers คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 computer [en] การออกเสียงคำว่า computer คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 Australian Open [en] การออกเสียงคำว่า Australian Open คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 underground [en] การออกเสียงคำว่า underground คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2008 pixies [en] การออกเสียงคำว่า pixies คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 heroes [en] การออกเสียงคำว่า heroes คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2008 The White Stripes [en] การออกเสียงคำว่า The White Stripes คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 Pamela Anderson [en] การออกเสียงคำว่า Pamela Anderson คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2008 Stargate [en] การออกเสียงคำว่า Stargate คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 body board [en] การออกเสียงคำว่า body board คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 Winnie the Pooh [en] การออกเสียงคำว่า Winnie the Pooh คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 tools [en] การออกเสียงคำว่า tools คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2008 tea [en] การออกเสียงคำว่า tea คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2008 step [en] การออกเสียงคำว่า step คะแนนโหวต 6 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2008 David Beckham [en] การออกเสียงคำว่า David Beckham คะแนนโหวต 0 คะแนน