ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/03/2010 congelat [ca] การออกเสียงคำว่า congelat คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2010 acústic [ca] การออกเสียงคำว่า acústic คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2010 esborrar [ca] การออกเสียงคำว่า esborrar คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2010 Abelló [ca] การออกเสียงคำว่า Abelló คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2010 Serrat [ca] การออกเสียงคำว่า Serrat คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2010 prat [ca] การออกเสียงคำว่า prat คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2010 Vallès [ca] การออกเสียงคำว่า Vallès คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2010 Moscou [ca] การออกเสียงคำว่า Moscou คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2010 segons [ca] การออกเสียงคำว่า segons คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2010 regle [ca] การออกเสียงคำว่า regle คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2010 llibreter [ca] การออกเสียงคำว่า llibreter คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2010 travallengua [ca] การออกเสียงคำว่า travallengua คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/03/2010 aprenentatge [ca] การออกเสียงคำว่า aprenentatge คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/03/2010 enllà [ca] การออกเสียงคำว่า enllà คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/03/2010 oceà [ca] การออกเสียงคำว่า oceà คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/03/2010 taquilla [ca] การออกเสียงคำว่า taquilla คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2010 atrevit [ca] การออกเสียงคำว่า atrevit คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2010 recinte [ca] การออกเสียงคำว่า recinte คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2010 finca [ca] การออกเสียงคำว่า finca คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2010 comptar [ca] การออกเสียงคำว่า comptar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/03/2010 cenotafi [ca] การออกเสียงคำว่า cenotafi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/02/2010 deixaran [ca] การออกเสียงคำว่า deixaran คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/02/2010 article [ca] การออกเสียงคำว่า article คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/02/2010 impossible [ca] การออกเสียงคำว่า impossible คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2010 abreujadament [ca] การออกเสียงคำว่า abreujadament คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2010 estornudar [es] การออกเสียงคำว่า estornudar คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2010 estrafalario [es] การออกเสียงคำว่า estrafalario คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2010 estrangulación [es] การออกเสียงคำว่า estrangulación คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2010 absorto [es] การออกเสียงคำว่า absorto คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2010 abstinentment [ca] การออกเสียงคำว่า abstinentment คะแนนโหวต 0 คะแนน