ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/03/2010 congelat [ca] การออกเสียง : congelat 0 โหวต
06/03/2010 acústic [ca] การออกเสียง : acústic 0 โหวต
06/03/2010 esborrar [ca] การออกเสียง : esborrar 0 โหวต
06/03/2010 Abelló [ca] การออกเสียง : Abelló 0 โหวต
06/03/2010 Serrat [ca] การออกเสียง : Serrat 0 โหวต
06/03/2010 prat [ca] การออกเสียง : prat 0 โหวต
06/03/2010 Vallès [ca] การออกเสียง : Vallès 0 โหวต
06/03/2010 Moscou [ca] การออกเสียง : Moscou 0 โหวต
06/03/2010 segons [ca] การออกเสียง : segons 0 โหวต
03/03/2010 regle [ca] การออกเสียง : regle 0 โหวต
03/03/2010 llibreter [ca] การออกเสียง : llibreter 0 โหวต
03/03/2010 travallengua [ca] การออกเสียง : travallengua 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/03/2010 aprenentatge [ca] การออกเสียง : aprenentatge 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/03/2010 enllà [ca] การออกเสียง : enllà 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/03/2010 oceà [ca] การออกเสียง : oceà 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/03/2010 taquilla [ca] การออกเสียง : taquilla 0 โหวต
03/03/2010 atrevit [ca] การออกเสียง : atrevit 0 โหวต
03/03/2010 recinte [ca] การออกเสียง : recinte 0 โหวต
03/03/2010 finca [ca] การออกเสียง : finca 0 โหวต
03/03/2010 comptar [ca] การออกเสียง : comptar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/03/2010 cenotafi [ca] การออกเสียง : cenotafi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/02/2010 deixaran [ca] การออกเสียง : deixaran 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/02/2010 article [ca] การออกเสียง : article 1 โหวต
19/02/2010 impossible [ca] การออกเสียง : impossible 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2010 abreujadament [ca] การออกเสียง : abreujadament 0 โหวต
19/02/2010 estornudar [es] การออกเสียง : estornudar 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2010 estrafalario [es] การออกเสียง : estrafalario 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2010 estrangulación [es] การออกเสียง : estrangulación 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2010 absorto [es] การออกเสียง : absorto 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2010 abstinentment [ca] การออกเสียง : abstinentment 0 โหวต