ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/03/2010 congelat [ca] congelat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2010 acústic [ca] acústic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2010 esborrar [ca] esborrar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2010 Abelló [ca] Abelló การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2010 Serrat [ca] Serrat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2010 prat [ca] prat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2010 Vallès [ca] Vallès การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2010 Moscou [ca] Moscou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2010 segons [ca] segons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2010 regle [ca] regle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2010 llibreter [ca] llibreter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2010 travallengua [ca] travallengua การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/03/2010 aprenentatge [ca] aprenentatge การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/03/2010 enllà [ca] enllà การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/03/2010 oceà [ca] oceà การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/03/2010 taquilla [ca] taquilla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2010 atrevit [ca] atrevit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2010 recinte [ca] recinte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2010 finca [ca] finca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2010 comptar [ca] comptar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/03/2010 cenotafi [ca] cenotafi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/02/2010 deixaran [ca] deixaran การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/02/2010 article [ca] article การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/02/2010 impossible [ca] impossible การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/02/2010 abreujadament [ca] abreujadament การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/02/2010 estornudar [es] estornudar การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/02/2010 estrafalario [es] estrafalario การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/02/2010 estrangulación [es] estrangulación การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/02/2010 absorto [es] absorto การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/02/2010 abstinentment [ca] abstinentment การออกเสียง 0คะแนนโหวต