ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/04/2009 Regaleali [it] Regaleali การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/04/2009 Francesco Roccaforte [it] Francesco Roccaforte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 Masaniello [it] Masaniello การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 attrezzo [it] attrezzo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 aggeggio [it] aggeggio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 alce [it] alce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 martello [it] martello การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/04/2009 falce [it] falce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 rastrello [it] rastrello การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 zappa [it] zappa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 asse da stiro [it] asse da stiro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 iperbole [it] iperbole การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/04/2009 parabola [it] parabola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 Pulcinella [it] Pulcinella การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/04/2009 Zorro [it] Zorro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 ansia [it] ansia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 paranoia [it] paranoia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 Uomo Ragno [it] Uomo Ragno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 ramificazioni [it] ramificazioni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 Qui, Quo, Qua [it] Qui, Quo, Qua การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/04/2009 Paperinik [it] Paperinik การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/04/2009 La Rinascente [it] La Rinascente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 Val Venosta [it] Val Venosta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 tarocchi [it] tarocchi การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/04/2009 Bacio Perugina [it] Bacio Perugina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 Ferrero Rocher [it] Ferrero Rocher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 Perugina [it] Perugina การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/04/2009 De Cecco [it] De Cecco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 Buitoni [it] Buitoni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2009 Sansepolcro [it] Sansepolcro การออกเสียง 0คะแนนโหวต