ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/04/2009 Regaleali [it] การออกเสียงคำว่า Regaleali คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2009 Francesco Roccaforte [it] การออกเสียงคำว่า Francesco Roccaforte คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 Masaniello [it] การออกเสียงคำว่า Masaniello คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 attrezzo [it] การออกเสียงคำว่า attrezzo คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 aggeggio [it] การออกเสียงคำว่า aggeggio คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 alce [it] การออกเสียงคำว่า alce คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 martello [it] การออกเสียงคำว่า martello คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/04/2009 falce [it] การออกเสียงคำว่า falce คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 rastrello [it] การออกเสียงคำว่า rastrello คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 zappa [it] การออกเสียงคำว่า zappa คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 asse da stiro [it] การออกเสียงคำว่า asse da stiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 iperbole [it] การออกเสียงคำว่า iperbole คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/04/2009 parabola [it] การออกเสียงคำว่า parabola คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 Pulcinella [it] การออกเสียงคำว่า Pulcinella คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/04/2009 Zorro [it] การออกเสียงคำว่า Zorro คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 ansia [it] การออกเสียงคำว่า ansia คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 paranoia [it] การออกเสียงคำว่า paranoia คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 Uomo Ragno [it] การออกเสียงคำว่า Uomo Ragno คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 ramificazioni [it] การออกเสียงคำว่า ramificazioni คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 Qui, Quo, Qua [it] การออกเสียงคำว่า Qui, Quo, Qua คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/04/2009 Paperinik [it] การออกเสียงคำว่า Paperinik คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/04/2009 La Rinascente [it] การออกเสียงคำว่า La Rinascente คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 Val Venosta [it] การออกเสียงคำว่า Val Venosta คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 tarocchi [it] การออกเสียงคำว่า tarocchi คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/04/2009 Bacio Perugina [it] การออกเสียงคำว่า Bacio Perugina คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 Ferrero Rocher [it] การออกเสียงคำว่า Ferrero Rocher คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 Perugina [it] การออกเสียงคำว่า Perugina คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/04/2009 De Cecco [it] การออกเสียงคำว่า De Cecco คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 Buitoni [it] การออกเสียงคำว่า Buitoni คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2009 Sansepolcro [it] การออกเสียงคำว่า Sansepolcro คะแนนโหวต 0 คะแนน