ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/10/2012 Kabul [br] การออกเสียงคำว่า Kabul คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2012 Demat [br] การออกเสียงคำว่า Demat คะแนนโหวต -1 คะแนน