ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/01/2014 flangiato [it] การออกเสียงคำว่า flangiato คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 Cracovia [it] การออกเสียงคำว่า Cracovia คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 guerre napoleoniche [it] การออกเสียงคำว่า guerre napoleoniche คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 Carpazi [it] การออกเสียงคำว่า Carpazi คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 Cornovaglia [it] การออกเสียงคำว่า Cornovaglia คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 Dardanelli [it] การออกเสียงคำว่า Dardanelli คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 Delhi [it] การออกเสียงคำว่า Delhi คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 Edinburgo [it] การออกเสียงคำว่า Edinburgo คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 Groenlandia [it] การออกเสียงคำว่า Groenlandia คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 Giacarta [it] การออกเสียงคำว่า Giacarta คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 Kiev [it] การออกเสียงคำว่า Kiev คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 Leningrado [it] การออกเสียงคำว่า Leningrado คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 erta [it] การออกเสียงคำว่า erta คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 ergo [it] การออกเสียงคำว่า ergo คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 erezione [it] การออกเสียงคำว่า erezione คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 ergastolano [it] การออกเสียงคำว่า ergastolano คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 Eraclio [it] การออกเสียงคำว่า Eraclio คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 Eracle [it] การออกเสียงคำว่า Eracle คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 celarsi [it] การออกเสียงคำว่า celarsi คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2011 stracannaggio [it] การออกเสียงคำว่า stracannaggio คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2011 tabellario [it] การออกเสียงคำว่า tabellario คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2011 mioplastico [it] การออกเสียงคำว่า mioplastico คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2011 miopatia [it] การออกเสียงคำว่า miopatia คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2011 stracannatura [it] การออกเสียงคำว่า stracannatura คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2011 straccadenti [it] การออกเสียงคำว่า straccadenti คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2011 straccaganasce [it] การออกเสียงคำว่า straccaganasce คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2011 straccare [it] การออกเสียงคำว่า straccare คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2011 straccarsi [it] การออกเสียงคำว่า straccarsi คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2011 stradivario [it] การออกเสียงคำว่า stradivario คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2011 stragiudiziale [it] การออกเสียงคำว่า stragiudiziale คะแนนโหวต 0 คะแนน