ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/06/2013 بهار عربی [fa] การออกเสียงคำว่า بهار عربی คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2013 آموزش و پرورش جدید [fa] การออกเสียงคำว่า آموزش و پرورش جدید คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2013 تحدید [fa] การออกเสียงคำว่า تحدید คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2013 مدرسه راهنمایی [fa] การออกเสียงคำว่า مدرسه راهنمایی คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2013 منويات [fa] การออกเสียงคำว่า منويات คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2013 ملاک [fa] การออกเสียงคำว่า ملاک คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2013 انتصاب [fa] การออกเสียงคำว่า انتصاب คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2013 چغک [fa] การออกเสียงคำว่า چغک คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2013 دستگیره [fa] การออกเสียงคำว่า دستگیره คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2013 لازم الاتباع [fa] การออกเสียงคำว่า لازم الاتباع คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2013 ستر عورت [fa] การออกเสียงคำว่า ستر عورت คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/06/2013 تضییع [fa] การออกเสียงคำว่า تضییع คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/06/2013 منوط [fa] การออกเสียงคำว่า منوط คะแนนโหวต 2 คะแนน
04/06/2013 آینه عقب [fa] การออกเสียงคำว่า آینه عقب คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/06/2013 چفد هلوچین [fa] การออกเสียงคำว่า چفد هلوچین คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/06/2013 مرخصي استعلاجي [fa] การออกเสียงคำว่า مرخصي استعلاجي คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/06/2013 مرخصی زایمان [fa] การออกเสียงคำว่า مرخصی زایمان คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/06/2013 از طرف [fa] การออกเสียงคำว่า از طرف คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/06/2013 روابط عمومی [fa] การออกเสียงคำว่า روابط عمومی คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 به بیان دیگر گفتن [fa] การออกเสียงคำว่า به بیان دیگر گفتن คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 به عبارت ديگه [fa] การออกเสียงคำว่า به عبارت ديگه คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2013 بیش از حد [fa] การออกเสียงคำว่า بیش از حد คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2013 گفت‌و‌گو [fa] การออกเสียงคำว่า گفت‌و‌گو คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2013 خودآگاهی طبقاتی [fa] การออกเสียงคำว่า خودآگاهی طبقاتی คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2013 پیش‌فرض [fa] การออกเสียงคำว่า پیش‌فرض คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2013 به‌رغم [fa] การออกเสียงคำว่า به‌رغم คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2013 هم‌پوشانی [fa] การออกเสียงคำว่า هم‌پوشانی คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2013 تأمل‌برانگیز [fa] การออกเสียงคำว่า تأمل‌برانگیز คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2013 تأملی [fa] การออกเสียงคำว่า تأملی คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2013 پرهیزیدن [fa] การออกเสียงคำว่า پرهیزیدن คะแนนโหวต 0 คะแนน