ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/06/2013 تسویه [fa] การออกเสียง : تسویه 0 โหวต
07/06/2013 بصره [fa] การออกเสียง : بصره 0 โหวต
07/06/2013 تحکم [fa] การออกเสียง : تحکم 0 โหวต
07/06/2013 تجمیع [fa] การออกเสียง : تجمیع 0 โหวต
07/06/2013 تباین [fa] การออกเสียง : تباین 1 โหวต
07/06/2013 شاخ بودن [fa] การออกเสียง : شاخ بودن 0 โหวต
07/06/2013 نخودی [fa] การออกเสียง : نخودی 0 โหวต
07/06/2013 توسعه درون زا [fa] การออกเสียง : توسعه درون زا 0 โหวต
07/06/2013 بهار عربی [fa] การออกเสียง : بهار عربی 0 โหวต
07/06/2013 آموزش و پرورش جدید [fa] การออกเสียง : آموزش و پرورش جدید 0 โหวต
07/06/2013 تحدید [fa] การออกเสียง : تحدید 0 โหวต
07/06/2013 مدرسه راهنمایی [fa] การออกเสียง : مدرسه راهنمایی 0 โหวต
07/06/2013 منويات [fa] การออกเสียง : منويات 1 โหวต
07/06/2013 ملاک [fa] การออกเสียง : ملاک 0 โหวต
05/06/2013 انتصاب [fa] การออกเสียง : انتصاب 0 โหวต
05/06/2013 چغک [fa] การออกเสียง : چغک 0 โหวต
05/06/2013 دستگیره [fa] การออกเสียง : دستگیره 0 โหวต
05/06/2013 ستر عورت [fa] การออกเสียง : ستر عورت 0 โหวต
04/06/2013 تضییع [fa] การออกเสียง : تضییع 1 โหวต
04/06/2013 منوط [fa] การออกเสียง : منوط 3 โหวต
04/06/2013 آینه عقب [fa] การออกเสียง : آینه عقب 0 โหวต
04/06/2013 چفد هلوچین [fa] การออกเสียง : چفد هلوچین 0 โหวต
04/06/2013 مرخصي استعلاجي [fa] การออกเสียง : مرخصي استعلاجي 0 โหวต
04/06/2013 مرخصی زایمان [fa] การออกเสียง : مرخصی زایمان 0 โหวต
04/06/2013 از طرف [fa] การออกเสียง : از طرف 0 โหวต
04/06/2013 روابط عمومی [fa] การออกเสียง : روابط عمومی 0 โหวต
03/06/2013 به بیان دیگر گفتن [fa] การออกเสียง : به بیان دیگر گفتن 0 โหวต
03/06/2013 به عبارت ديگه [fa] การออกเสียง : به عبارت ديگه 0 โหวต
03/06/2013 بیش از حد [fa] การออกเสียง : بیش از حد 0 โหวต
02/06/2013 گفت‌و‌گو [fa] การออกเสียง : گفت‌و‌گو 0 โหวต