ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/05/2014 ياد بگيرم [fa] การออกเสียง : ياد بگيرم 0 โหวต
09/05/2014 تحت تسلط [fa] การออกเสียง : تحت تسلط 0 โหวต
09/05/2014 مار کبرا [fa] การออกเสียง : مار کبرا 0 โหวต
09/05/2014 بسیارکننده [fa] การออกเสียง : بسیارکننده 1 โหวต
09/05/2014 بخشایندگی [fa] การออกเสียง : بخشایندگی 0 โหวต
09/05/2014 بخشاینده [fa] การออกเสียง : بخشاینده 0 โหวต
09/05/2014 اهریمنی [fa] การออกเสียง : اهریمنی 0 โหวต
09/05/2014 نمایشگاه کتاب [fa] การออกเสียง : نمایشگاه کتاب 0 โหวต
09/05/2014 سیاست گذار [fa] การออกเสียง : سیاست گذار 0 โหวต
09/05/2014 سیاست گذاری [fa] การออกเสียง : سیاست گذاری 0 โหวต
09/05/2014 سیاست زور [fa] การออกเสียง : سیاست زور 0 โหวต
09/05/2014 سیاست بازی [fa] การออกเสียง : سیاست بازی 0 โหวต
09/05/2014 محوری [fa] การออกเสียง : محوری 0 โหวต
09/05/2014 کوتاه مدّت [fa] การออกเสียง : کوتاه مدّت 0 โหวต
09/05/2014 کلیدی [fa] การออกเสียง : کلیدی 0 โหวต
09/05/2014 سیاست مدار [fa] การออกเสียง : سیاست مدار 0 โหวต
09/05/2014 سیاسی شدن [fa] การออกเสียง : سیاسی شدن 0 โหวต
09/05/2014 احساساتي [fa] การออกเสียง : احساساتي 0 โหวต
09/05/2014 مرکزی [fa] การออกเสียง : مرکزی 0 โหวต
09/05/2014 بازنمايي [fa] การออกเสียง : بازنمايي 0 โหวต
09/05/2014 هرمزگان [fa] การออกเสียง : هرمزگان 0 โหวต
09/05/2014 چند شد؟ [fa] การออกเสียง : چند شد؟ 0 โหวต
07/05/2014 30 [fa] การออกเสียง : 30 0 โหวต
07/05/2014 تعارف [fa] การออกเสียง : تعارف 0 โหวต
07/05/2014 کی به کیه [fa] การออกเสียง : کی به کیه 1 โหวต
07/05/2014 ظهر نویسی [fa] การออกเสียง : ظهر نویسی 0 โหวต
07/05/2014 siyyid [fa] การออกเสียง : siyyid 0 โหวต
07/05/2014 بهزاد رنجبران [fa] การออกเสียง : بهزاد رنجبران 0 โหวต
11/03/2014 سعی کردن [fa] การออกเสียง : سعی کردن 0 โหวต
05/03/2014 نسبیت عمومی [fa] การออกเสียง : نسبیت عمومی 0 โหวต