ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/05/2014 سیاست گذاری [fa] سیاست گذاری การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 سیاست زور [fa] سیاست زور การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 سیاست بازی [fa] سیاست بازی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 محوری [fa] محوری การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 کوتاه مدّت [fa] کوتاه مدّت การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 کلیدی [fa] کلیدی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 سیاست مدار [fa] سیاست مدار การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 سیاسی شدن [fa] سیاسی شدن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 احساساتي [fa] احساساتي การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 مرکزی [fa] مرکزی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 بازنمايي [fa] بازنمايي การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 هرمزگان [fa] هرمزگان การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 چند شد؟ [fa] چند شد؟ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2014 30 [fa] 30 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2014 تعارف [fa] تعارف การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2014 کی به کیه [fa] کی به کیه การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/05/2014 ظهر نویسی [fa] ظهر نویسی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2014 siyyid [fa] siyyid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/05/2014 بهزاد رنجبران [fa] بهزاد رنجبران การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2014 سعی کردن [fa] سعی کردن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2014 نسبیت عمومی [fa] نسبیت عمومی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2014 هراد [fa] هراد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2014 ندی [fa] ندی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/08/2013 رود سند [fa] رود سند การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 مستمعين [fa] مستمعين การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 چه وقت [fa] چه وقت การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 بالفعل [fa] بالفعل การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 تعجيل [fa] تعجيل การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 خاضع [fa] خاضع การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2013 Shahram Nazeri [fa] Shahram Nazeri การออกเสียง 1คะแนนโหวต