ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/05/2014 سیاست گذاری [fa] การออกเสียงคำว่า سیاست گذاری คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2014 سیاست زور [fa] การออกเสียงคำว่า سیاست زور คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2014 سیاست بازی [fa] การออกเสียงคำว่า سیاست بازی คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2014 محوری [fa] การออกเสียงคำว่า محوری คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2014 کوتاه مدّت [fa] การออกเสียงคำว่า کوتاه مدّت คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2014 کلیدی [fa] การออกเสียงคำว่า کلیدی คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2014 سیاست مدار [fa] การออกเสียงคำว่า سیاست مدار คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2014 سیاسی شدن [fa] การออกเสียงคำว่า سیاسی شدن คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2014 احساساتي [fa] การออกเสียงคำว่า احساساتي คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2014 مرکزی [fa] การออกเสียงคำว่า مرکزی คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2014 بازنمايي [fa] การออกเสียงคำว่า بازنمايي คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2014 هرمزگان [fa] การออกเสียงคำว่า هرمزگان คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2014 چند شد؟ [fa] การออกเสียงคำว่า چند شد؟ คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2014 30 [fa] การออกเสียงคำว่า 30 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2014 تعارف [fa] การออกเสียงคำว่า تعارف คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2014 کی به کیه [fa] การออกเสียงคำว่า کی به کیه คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/05/2014 ظهر نویسی [fa] การออกเสียงคำว่า ظهر نویسی คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2014 siyyid [fa] การออกเสียงคำว่า siyyid คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2014 بهزاد رنجبران [fa] การออกเสียงคำว่า بهزاد رنجبران คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2014 سعی کردن [fa] การออกเสียงคำว่า سعی کردن คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2014 نسبیت عمومی [fa] การออกเสียงคำว่า نسبیت عمومی คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2014 هراد [fa] การออกเสียงคำว่า هراد คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/01/2014 ندی [fa] การออกเสียงคำว่า ندی คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2013 رود سند [fa] การออกเสียงคำว่า رود سند คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2013 مستمعين [fa] การออกเสียงคำว่า مستمعين คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2013 چه وقت [fa] การออกเสียงคำว่า چه وقت คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2013 بالفعل [fa] การออกเสียงคำว่า بالفعل คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2013 تعجيل [fa] การออกเสียงคำว่า تعجيل คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2013 خاضع [fa] การออกเสียงคำว่า خاضع คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/07/2013 Shahram Nazeri [fa] การออกเสียงคำว่า Shahram Nazeri คะแนนโหวต 1 คะแนน