ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/08/2014 ملی گرایی [fa] การออกเสียง : ملی گرایی 2 โหวต
07/08/2014 ملی گرا [fa] การออกเสียง : ملی گرا 0 โหวต
07/08/2014 قوم گرایی [fa] การออกเสียง : قوم گرایی 0 โหวต
07/08/2014 محافظه کاری [fa] การออกเสียง : محافظه کاری 0 โหวต
07/08/2014 نئونازیسم [fa] การออกเสียง : نئونازیسم 0 โหวต
07/08/2014 نو محافظه کار [fa] การออกเสียง : نو محافظه کار 0 โหวต
07/08/2014 راه پیمایی [fa] การออกเสียง : راه پیمایی 0 โหวต
07/08/2014 فعّال ِ سیاسی [fa] การออกเสียง : فعّال ِ سیاسی 0 โหวต
07/08/2014 جنبش ِ سبز [fa] การออกเสียง : جنبش ِ سبز -1 โหวต
04/07/2014 یورگن هابرماس [fa] การออกเสียง : یورگن هابرماس 0 โหวต
04/07/2014 اتیوپی [fa] การออกเสียง : اتیوپی 0 โหวต
04/07/2014 گرنادا [fa] การออกเสียง : گرنادا 0 โหวต
04/07/2014 سیرالئون [fa] การออกเสียง : سیرالئون 0 โหวต
04/07/2014 اسلواکی [fa] การออกเสียง : اسلواکی 0 โหวต
17/06/2014 موسس شركت [fa] การออกเสียง : موسس شركت 0 โหวต
17/06/2014 کار آفرين [fa] การออกเสียง : کار آفرين 0 โหวต
17/06/2014 اوراق بهادار [fa] การออกเสียง : اوراق بهادار 0 โหวต
17/06/2014 عدد اصلی [fa] การออกเสียง : عدد اصلی 0 โหวต
17/06/2014 تکواژ [fa] การออกเสียง : تکواژ 0 โหวต
17/06/2014 تصریف [fa] การออกเสียง : تصریف 0 โหวต
17/06/2014 حکیمانه [fa] การออกเสียง : حکیمانه 0 โหวต
17/06/2014 کشتار جمعی [fa] การออกเสียง : کشتار جمعی 0 โหวต
17/06/2014 مربيگری [fa] การออกเสียง : مربيگری 0 โหวต
17/06/2014 صدام حسین [fa] การออกเสียง : صدام حسین 0 โหวต
17/06/2014 سوختگیری [fa] การออกเสียง : سوختگیری 0 โหวต
17/06/2014 فرسودگی [fa] การออกเสียง : فرسودگی 0 โหวต
17/06/2014 سنگ یادبود [fa] การออกเสียง : سنگ یادبود 0 โหวต
01/06/2014 چاره آراستن [fa] การออกเสียง : چاره آراستن 0 โหวต
01/06/2014 چاره‌بردار [fa] การออกเสียง : چاره‌بردار 0 โหวต
01/06/2014 چاره‌پذیر [fa] การออกเสียง : چاره‌پذیر 0 โหวต