ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/08/2014 شعر خوانی [fa] การออกเสียง : شعر خوانی 2 โหวต
07/08/2014 نتایج ِ انتخابات [fa] การออกเสียง : نتایج ِ انتخابات 0 โหวต
07/08/2014 خواهان ِ چیزی بودن [fa] การออกเสียง : خواهان ِ چیزی بودن 0 โหวต
07/08/2014 انتخاب ِ مجدّد [fa] การออกเสียง : انتخاب ِ مجدّد 0 โหวต
07/08/2014 انتخاب شدن [fa] การออกเสียง : انتخاب شدن 0 โหวต
07/08/2014 تبلیغات ِ انتخاباتی [fa] การออกเสียง : تبلیغات ِ انتخاباتی 0 โหวต
07/08/2014 بی تفاوتی ِ سیاسی [fa] การออกเสียง : بی تفاوتی ِ سیاسی 0 โหวต
07/08/2014 کانون ِ نویسندگان ِ ایران [fa] การออกเสียง : کانون ِ نویسندگان ِ ایران 4 โหวต
07/08/2014 شایسته سالاری [fa] การออกเสียง : شایسته سالاری 2 โหวต
07/08/2014 سلسله مراتب [fa] การออกเสียง : سلسله مراتب 0 โหวต
07/08/2014 شب ِ شعر [fa] การออกเสียง : شب ِ شعر 0 โหวต
07/08/2014 انتخابات ِ محلی [fa] การออกเสียง : انتخابات ِ محلی 1 โหวต
07/08/2014 کتاب ِ پرفروش [fa] การออกเสียง : کتاب ِ پرفروش 0 โหวต
07/08/2014 افراط گرا [fa] การออกเสียง : افراط گرا 0 โหวต
07/08/2014 کثرت گرایی [fa] การออกเสียง : کثرت گرایی 0 โหวต
07/08/2014 نقد ِ کتاب [fa] การออกเสียง : نقد ِ کتاب 0 โหวต
07/08/2014 موسیقی ِ سنتی [fa] การออกเสียง : موسیقی ِ سنتی 0 โหวต
07/08/2014 از نظر ِ سیاسی [fa] การออกเสียง : از نظر ِ سیاسی 0 โหวต
07/08/2014 غیر ِ قابل ِ قبول [fa] การออกเสียง : غیر ِ قابل ِ قبول 0 โหวต
07/08/2014 بدون ِ نتیجۀ قطعی [fa] การออกเสียง : بدون ِ نتیجۀ قطعی 0 โหวต
07/08/2014 حکومت ِ دینی [fa] การออกเสียง : حکومت ِ دینی 1 โหวต
07/08/2014 رهبر ِ معظم [fa] การออกเสียง : رهبر ِ معظم 1 โหวต
07/08/2014 فدرال [fa] การออกเสียง : فدرال 0 โหวต
07/08/2014 انزوا طلبی [fa] การออกเสียง : انزوا طلبی 0 โหวต
07/08/2014 انزوا طلب [fa] การออกเสียง : انزوا طلب 0 โหวต
07/08/2014 امپریالیست [fa] การออกเสียง : امپریالیست 1 โหวต
07/08/2014 ایدآلیسم [fa] การออกเสียง : ایدآلیسم 0 โหวต
07/08/2014 مشروطه خواهی [fa] การออกเสียง : مشروطه خواهی 0 โหวต
07/08/2014 مشروطه خواه [fa] การออกเสียง : مشروطه خواه 0 โหวต
07/08/2014 ملی گرایی [fa] การออกเสียง : ملی گرایی 2 โหวต