ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/05/2013 فیروزکوه [fa] การออกเสียง : فیروزکوه 0 โหวต
30/05/2013 شهریار [fa] การออกเสียง : شهریار 0 โหวต
30/05/2013 شمیرانات [fa] การออกเสียง : شمیرانات 0 โหวต
30/05/2013 ساوجبلاغ [fa] การออกเสียง : ساوجبلاغ 0 โหวต
30/05/2013 رباط‌کریم [fa] การออกเสียง : رباط‌کریم 0 โหวต
30/05/2013 بيا [fa] การออกเสียง : بيا 0 โหวต
30/05/2013 مشهد [fa] การออกเสียง : مشهد 0 โหวต
30/05/2013 فارسی [fa] การออกเสียง : فارسی 0 โหวต
30/05/2013 رادیولوژی [fa] การออกเสียง : رادیولوژی 0 โหวต
30/05/2013 كاراته [fa] การออกเสียง : كاراته 0 โหวต
30/05/2013 خوانده بودی [fa] การออกเสียง : خوانده بودی 0 โหวต
30/05/2013 خوانده بود [fa] การออกเสียง : خوانده بود 0 โหวต
30/05/2013 خوانده بودید [fa] การออกเสียง : خوانده بودید 0 โหวต
30/05/2013 خوانده بودم [fa] การออกเสียง : خوانده بودم 0 โหวต
30/05/2013 خوانده بودند [fa] การออกเสียง : خوانده بودند 0 โหวต
30/05/2013 خورده بودم [fa] การออกเสียง : خورده بودم 0 โหวต
30/05/2013 خورده بودی [fa] การออกเสียง : خورده بودی 0 โหวต
30/05/2013 خورده بودید [fa] การออกเสียง : خورده بودید 0 โหวต
30/05/2013 خورده بود [fa] การออกเสียง : خورده بود 0 โหวต
30/05/2013 خورده بودیم [fa] การออกเสียง : خورده بودیم 0 โหวต
30/05/2013 خورده بودند [fa] การออกเสียง : خورده بودند 0 โหวต
30/05/2013 خواسته بودم [fa] การออกเสียง : خواسته بودم 0 โหวต
30/05/2013 خواسته بودیم [fa] การออกเสียง : خواسته بودیم 0 โหวต
30/05/2013 خواسته بودی [fa] การออกเสียง : خواسته بودی 0 โหวต
30/05/2013 خواسته بود [fa] การออกเสียง : خواسته بود 0 โหวต
30/05/2013 خواسته بودید [fa] การออกเสียง : خواسته بودید 0 โหวต
30/05/2013 خواسته بودند [fa] การออกเสียง : خواسته بودند 0 โหวต
30/05/2013 خوانده بودیم [fa] การออกเสียง : خوانده بودیم 0 โหวต
30/05/2013 رفته است [fa] การออกเสียง : رفته است 0 โหวต
30/05/2013 دیده‌ای [fa] การออกเสียง : دیده‌ای 0 โหวต