ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
30/05/2013 85 [fa] การออกเสียง : 85 0 โหวต
30/05/2013 97 [fa] การออกเสียง : 97 0 โหวต
30/05/2013 96 [fa] การออกเสียง : 96 0 โหวต
30/05/2013 92 [fa] การออกเสียง : 92 0 โหวต
30/05/2013 93 [fa] การออกเสียง : 93 0 โหวต
30/05/2013 91 [fa] การออกเสียง : 91 0 โหวต
30/05/2013 94 [fa] การออกเสียง : 94 0 โหวต
30/05/2013 95 [fa] การออกเสียง : 95 0 โหวต
30/05/2013 89 [fa] การออกเสียง : 89 0 โหวต
30/05/2013 88 [fa] การออกเสียง : 88 0 โหวต
30/05/2013 رادیولوژی [fa] การออกเสียง : رادیولوژی 0 โหวต
30/05/2013 خواسته بودند [fa] การออกเสียง : خواسته بودند 0 โหวต
30/05/2013 خواسته بودید [fa] การออกเสียง : خواسته بودید 0 โหวต
30/05/2013 خواسته بودی [fa] การออกเสียง : خواسته بودی 0 โหวต
30/05/2013 خواسته بود [fa] การออกเสียง : خواسته بود 0 โหวต
30/05/2013 خواسته بودیم [fa] การออกเสียง : خواسته بودیم 0 โหวต
30/05/2013 خوانده بودند [fa] การออกเสียง : خوانده بودند 0 โหวต
30/05/2013 خورده بودند [fa] การออกเสียง : خورده بودند 0 โหวต
30/05/2013 خورده بودی [fa] การออกเสียง : خورده بودی 0 โหวต
30/05/2013 خواسته بودم [fa] การออกเสียง : خواسته بودم 0 โหวต
30/05/2013 خوانده بودم [fa] การออกเสียง : خوانده بودم 0 โหวต
30/05/2013 خورده بودم [fa] การออกเสียง : خورده بودم 0 โหวต
30/05/2013 خوانده بودی [fa] การออกเสียง : خوانده بودی 0 โหวต
30/05/2013 خورده بود [fa] การออกเสียง : خورده بود 0 โหวต
30/05/2013 خورده بودید [fa] การออกเสียง : خورده بودید 0 โหวต
30/05/2013 خورده بودیم [fa] การออกเสียง : خورده بودیم 0 โหวต
30/05/2013 خوانده بودیم [fa] การออกเสียง : خوانده بودیم 0 โหวต
30/05/2013 خوانده بودید [fa] การออกเสียง : خوانده بودید 0 โหวต
30/05/2013 خوانده بود [fa] การออกเสียง : خوانده بود 0 โหวต
30/05/2013 خورده‌اید [fa] การออกเสียง : خورده‌اید 0 โหวต