ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/09/2016 عید پاک [fa] การออกเสียงคำว่า عید پاک 0 โหวต
16/09/2016 دورهٔ نوزایی [fa] การออกเสียงคำว่า دورهٔ نوزایی 0 โหวต
16/09/2016 بهیار [fa] การออกเสียงคำว่า بهیار 1 โหวต
16/09/2016 میبرد [fa] การออกเสียงคำว่า میبرد 0 โหวต
16/09/2016 ابوالهول [fa] การออกเสียงคำว่า ابوالهول 0 โหวต
16/09/2016 سبیل جویدن [fa] การออกเสียงคำว่า سبیل جویدن 0 โหวต
16/09/2016 دانشگاه شهید بهشتی [fa] การออกเสียงคำว่า دانشگاه شهید بهشتی 0 โหวต
16/09/2016 نه تنها [fa] การออกเสียงคำว่า نه تنها 0 โหวต
16/09/2016 هانیه [fa] การออกเสียงคำว่า هانیه 0 โหวต
01/10/2014 بوداپست [fa] การออกเสียงคำว่า بوداپست 0 โหวต
01/10/2014 استخاره [fa] การออกเสียงคำว่า استخاره 1 โหวต
20/08/2014 رزرو اتاق [fa] การออกเสียงคำว่า رزرو اتاق 2 โหวต
07/08/2014 کجا زندگی می کنید؟ [fa] การออกเสียงคำว่า کجا زندگی می کنید؟ 2 โหวต
07/08/2014 انتخابات ِ سراسری [fa] การออกเสียงคำว่า انتخابات ِ سراسری 0 โหวต
07/08/2014 فرصت طلبی [fa] การออกเสียงคำว่า فرصت طلبی 2 โหวต
07/08/2014 انتخابات ِ ریاست جمهوری [fa] การออกเสียงคำว่า انتخابات ِ ریاست جمهوری 0 โหวต
07/08/2014 گروه ِ فشار [fa] การออกเสียงคำว่า گروه ِ فشار 0 โหวต
07/08/2014 پوسيدن [fa] การออกเสียงคำว่า پوسيدن 0 โหวต
07/08/2014 نو محافظه کاری [fa] การออกเสียงคำว่า نو محافظه کاری 0 โหวต
07/08/2014 فرمانروایی کردن بر [fa] การออกเสียงคำว่า فرمانروایی کردن بر 0 โหวต
07/08/2014 الیگارشی [fa] การออกเสียงคำว่า الیگارشی 2 โหวต
07/08/2014 شعر خوانی [fa] การออกเสียงคำว่า شعر خوانی 2 โหวต
07/08/2014 نتایج ِ انتخابات [fa] การออกเสียงคำว่า نتایج ِ انتخابات 0 โหวต
07/08/2014 خواهان ِ چیزی بودن [fa] การออกเสียงคำว่า خواهان ِ چیزی بودن 0 โหวต
07/08/2014 انتخاب ِ مجدّد [fa] การออกเสียงคำว่า انتخاب ِ مجدّد 0 โหวต
07/08/2014 انتخاب شدن [fa] การออกเสียงคำว่า انتخاب شدن 0 โหวต
07/08/2014 تبلیغات ِ انتخاباتی [fa] การออกเสียงคำว่า تبلیغات ِ انتخاباتی 0 โหวต
07/08/2014 بی تفاوتی ِ سیاسی [fa] การออกเสียงคำว่า بی تفاوتی ِ سیاسی 0 โหวต
07/08/2014 کانون ِ نویسندگان ِ ایران [fa] การออกเสียงคำว่า کانون ِ نویسندگان ِ ایران 4 โหวต
07/08/2014 شایسته سالاری [fa] การออกเสียงคำว่า شایسته سالاری 2 โหวต