ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/09/2016 عید پاک [fa] การออกเสียงคำว่า عید پاک คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2016 دورهٔ نوزایی [fa] การออกเสียงคำว่า دورهٔ نوزایی คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2016 بهیار [fa] การออกเสียงคำว่า بهیار คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/09/2016 میبرد [fa] การออกเสียงคำว่า میبرد คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2016 ابوالهول [fa] การออกเสียงคำว่า ابوالهول คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2016 سبیل جویدن [fa] การออกเสียงคำว่า سبیل جویدن คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2016 دانشگاه شهید بهشتی [fa] การออกเสียงคำว่า دانشگاه شهید بهشتی คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2016 نه تنها [fa] การออกเสียงคำว่า نه تنها คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2016 هانیه [fa] การออกเสียงคำว่า هانیه คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2014 بوداپست [fa] การออกเสียงคำว่า بوداپست คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2014 استخاره [fa] การออกเสียงคำว่า استخاره คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/08/2014 رزرو اتاق [fa] การออกเสียงคำว่า رزرو اتاق คะแนนโหวต 2 คะแนน
07/08/2014 کجا زندگی می کنید؟ [fa] การออกเสียงคำว่า کجا زندگی می کنید؟ คะแนนโหวต 2 คะแนน
07/08/2014 انتخابات ِ سراسری [fa] การออกเสียงคำว่า انتخابات ِ سراسری คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2014 فرصت طلبی [fa] การออกเสียงคำว่า فرصت طلبی คะแนนโหวต 2 คะแนน
07/08/2014 انتخابات ِ ریاست جمهوری [fa] การออกเสียงคำว่า انتخابات ِ ریاست جمهوری คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2014 گروه ِ فشار [fa] การออกเสียงคำว่า گروه ِ فشار คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2014 پوسيدن [fa] การออกเสียงคำว่า پوسيدن คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2014 نو محافظه کاری [fa] การออกเสียงคำว่า نو محافظه کاری คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2014 فرمانروایی کردن بر [fa] การออกเสียงคำว่า فرمانروایی کردن بر คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2014 الیگارشی [fa] การออกเสียงคำว่า الیگارشی คะแนนโหวต 2 คะแนน
07/08/2014 شعر خوانی [fa] การออกเสียงคำว่า شعر خوانی คะแนนโหวต 2 คะแนน
07/08/2014 نتایج ِ انتخابات [fa] การออกเสียงคำว่า نتایج ِ انتخابات คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2014 خواهان ِ چیزی بودن [fa] การออกเสียงคำว่า خواهان ِ چیزی بودن คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2014 انتخاب ِ مجدّد [fa] การออกเสียงคำว่า انتخاب ِ مجدّد คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2014 انتخاب شدن [fa] การออกเสียงคำว่า انتخاب شدن คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2014 تبلیغات ِ انتخاباتی [fa] การออกเสียงคำว่า تبلیغات ِ انتخاباتی คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2014 بی تفاوتی ِ سیاسی [fa] การออกเสียงคำว่า بی تفاوتی ِ سیاسی คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2014 کانون ِ نویسندگان ِ ایران [fa] การออกเสียงคำว่า کانون ِ نویسندگان ِ ایران คะแนนโหวต 4 คะแนน
07/08/2014 شایسته سالاری [fa] การออกเสียงคำว่า شایسته سالاری คะแนนโหวต 2 คะแนน