ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/06/2009 intranet [en] intranet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 zettabyte [en] zettabyte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 gigahertz [en] gigahertz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 FireWire [en] FireWire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 emulation [en] emulation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 debugger [en] debugger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 data set [en] data set การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 database [en] database การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/06/2009 data [en] data การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/06/2009 cyberspace [en] cyberspace การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/06/2009 cybercrime [en] cybercrime การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 compiler [en] compiler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 buffer [en] buffer การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/06/2009 WhoIs [en] WhoIs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 telnet [en] telnet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 proxy server [en] proxy server การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 pharming [en] pharming การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 phishing [en] phishing การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/06/2009 newsgroup [en] newsgroup การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/06/2009 netiquette [en] netiquette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 LISTSERV [en] LISTSERV การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 InterNIC [en] InterNIC การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 hyperlink [en] hyperlink การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 extranet [en] extranet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 cross-browser [en] cross-browser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 broadband [en] broadband การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 Bot [en] Bot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 ActiveX [en] ActiveX การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/06/2009 Avatar [sa] Avatar การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/06/2009 moksha [sa] moksha การออกเสียง 0คะแนนโหวต