ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/06/2009 intranet [en] การออกเสียงคำว่า intranet คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 zettabyte [en] การออกเสียงคำว่า zettabyte คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 gigahertz [en] การออกเสียงคำว่า gigahertz คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 FireWire [en] การออกเสียงคำว่า FireWire คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 emulation [en] การออกเสียงคำว่า emulation คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 debugger [en] การออกเสียงคำว่า debugger คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 data set [en] การออกเสียงคำว่า data set คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 database [en] การออกเสียงคำว่า database คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/06/2009 data [en] การออกเสียงคำว่า data คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/06/2009 cyberspace [en] การออกเสียงคำว่า cyberspace คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/06/2009 cybercrime [en] การออกเสียงคำว่า cybercrime คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 compiler [en] การออกเสียงคำว่า compiler คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 buffer [en] การออกเสียงคำว่า buffer คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/06/2009 WhoIs [en] การออกเสียงคำว่า WhoIs คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 telnet [en] การออกเสียงคำว่า telnet คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 proxy server [en] การออกเสียงคำว่า proxy server คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 pharming [en] การออกเสียงคำว่า pharming คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 phishing [en] การออกเสียงคำว่า phishing คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/06/2009 newsgroup [en] การออกเสียงคำว่า newsgroup คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/06/2009 netiquette [en] การออกเสียงคำว่า netiquette คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 LISTSERV [en] การออกเสียงคำว่า LISTSERV คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 InterNIC [en] การออกเสียงคำว่า InterNIC คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 hyperlink [en] การออกเสียงคำว่า hyperlink คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 extranet [en] การออกเสียงคำว่า extranet คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 cross-browser [en] การออกเสียงคำว่า cross-browser คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 broadband [en] การออกเสียงคำว่า broadband คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 Bot [en] การออกเสียงคำว่า Bot คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 ActiveX [en] การออกเสียงคำว่า ActiveX คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2009 Avatar [sa] การออกเสียงคำว่า Avatar คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/06/2009 moksha [sa] การออกเสียงคำว่า moksha คะแนนโหวต 0 คะแนน