ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/12/2008 http:// [en] http:// การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2008 duodenum [en] duodenum การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/12/2008 ileum [en] ileum การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2008 grope [en] grope การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2008 noradrenaline [en] noradrenaline การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2008 Quebec [en] Quebec การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2008 waxing [en] waxing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2008 toe [en] toe การออกเสียง 7คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2008 influenza [en] influenza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2008 arm [en] arm การออกเสียง 8คะแนนโหวต
21/12/2008 cedar [en] cedar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2008 stomach [en] stomach การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2008 inhibition [en] inhibition การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2008 bedside [en] bedside การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2008 tuberculosis [en] tuberculosis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2008 headboard [en] headboard การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2008 cautious [en] cautious การออกเสียง 9คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2008 decongestant [en] decongestant การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2008 epinephrine [en] epinephrine การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2008 adrenaline [en] adrenaline การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2008 jejunum [en] jejunum การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2008 sneeze [en] sneeze การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2008 mahogany [en] mahogany การออกเสียง 0คะแนนโหวต