ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/12/2008 http:// [en] การออกเสียงคำว่า http:// คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2008 duodenum [en] การออกเสียงคำว่า duodenum คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/12/2008 ileum [en] การออกเสียงคำว่า ileum คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2008 grope [en] การออกเสียงคำว่า grope คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/12/2008 noradrenaline [en] การออกเสียงคำว่า noradrenaline คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2008 Quebec [en] การออกเสียงคำว่า Quebec คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/12/2008 waxing [en] การออกเสียงคำว่า waxing คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/12/2008 toe [en] การออกเสียงคำว่า toe คะแนนโหวต 7 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2008 influenza [en] การออกเสียงคำว่า influenza คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/12/2008 arm [en] การออกเสียงคำว่า arm คะแนนโหวต 8 คะแนน
21/12/2008 cedar [en] การออกเสียงคำว่า cedar คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/12/2008 stomach [en] การออกเสียงคำว่า stomach คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2008 inhibition [en] การออกเสียงคำว่า inhibition คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2008 bedside [en] การออกเสียงคำว่า bedside คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/12/2008 tuberculosis [en] การออกเสียงคำว่า tuberculosis คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2008 headboard [en] การออกเสียงคำว่า headboard คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2008 cautious [en] การออกเสียงคำว่า cautious คะแนนโหวต 9 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2008 decongestant [en] การออกเสียงคำว่า decongestant คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2008 epinephrine [en] การออกเสียงคำว่า epinephrine คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2008 adrenaline [en] การออกเสียงคำว่า adrenaline คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2008 jejunum [en] การออกเสียงคำว่า jejunum คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2008 sneeze [en] การออกเสียงคำว่า sneeze คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2008 mahogany [en] การออกเสียงคำว่า mahogany คะแนนโหวต 0 คะแนน