ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/10/2012 enunciate [en] การออกเสียงคำว่า enunciate คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2012 omega 3 [en] การออกเสียงคำว่า omega 3 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2012 omega 6 [en] การออกเสียงคำว่า omega 6 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2012 deeper [en] การออกเสียงคำว่า deeper คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2011 word [en] การออกเสียงคำว่า word คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/02/2011 flowers [en] การออกเสียงคำว่า flowers คะแนนโหวต 3 คะแนน
17/02/2011 quoth [en] การออกเสียงคำว่า quoth คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/02/2011 banana bender [en] การออกเสียงคำว่า banana bender คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2011 Luke [en] การออกเสียงคำว่า Luke คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2011 Michelle [en] การออกเสียงคำว่า Michelle คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/02/2011 bender [en] การออกเสียงคำว่า bender คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2011 horny [en] การออกเสียงคำว่า horny คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2011 trumpet [en] การออกเสียงคำว่า trumpet คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/02/2011 rainbow [en] การออกเสียงคำว่า rainbow คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/02/2011 lollipops [en] การออกเสียงคำว่า lollipops คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2011 sunshine [en] การออกเสียงคำว่า sunshine คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2011 shut the fuck up [en] การออกเสียงคำว่า shut the fuck up คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/02/2011 scientist [en] การออกเสียงคำว่า scientist คะแนนโหวต -1 คะแนน
17/02/2011 suffice [en] การออกเสียงคำว่า suffice คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/02/2011 adapted [en] การออกเสียงคำว่า adapted คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2011 discombobulation [en] การออกเสียงคำว่า discombobulation คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2011 whither [en] การออกเสียงคำว่า whither คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2011 air [en] การออกเสียงคำว่า air คะแนนโหวต 2 คะแนน
14/02/2011 proposing [en] การออกเสียงคำว่า proposing คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2011 promotional [en] การออกเสียงคำว่า promotional คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/02/2011 incongruous [en] การออกเสียงคำว่า incongruous คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/02/2011 bootstrap [en] การออกเสียงคำว่า bootstrap คะแนนโหวต 2 คะแนน
14/02/2011 biostatistics [en] การออกเสียงคำว่า biostatistics คะแนนโหวต 0 คะแนน