ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/10/2012 enunciate [en] enunciate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2012 omega 3 [en] omega 3 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2012 omega 6 [en] omega 6 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2012 deeper [en] deeper การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2011 Word [en] Word การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/02/2011 flowers [en] flowers การออกเสียง 3คะแนนโหวต
17/02/2011 quoth [en] quoth การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/02/2011 banana bender [en] banana bender การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2011 Luke [en] Luke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2011 Michelle [en] Michelle การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/02/2011 bender [en] bender การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2011 horny [en] horny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2011 trumpet [en] trumpet การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/02/2011 rainbow [en] rainbow การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/02/2011 lollipops [en] lollipops การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2011 sunshine [en] sunshine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2011 shut the fuck up [en] shut the fuck up การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/02/2011 scientist [en] scientist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2011 suffice [en] suffice การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/02/2011 adapted [en] adapted การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2011 discombobulation [en] discombobulation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2011 whither [en] whither การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2011 air [en] air การออกเสียง 2คะแนนโหวต
14/02/2011 proposing [en] proposing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2011 promotional [en] promotional การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/02/2011 incongruous [en] incongruous การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/02/2011 bootstrap [en] bootstrap การออกเสียง 2คะแนนโหวต
14/02/2011 biostatistics [en] biostatistics การออกเสียง 0คะแนนโหวต