ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/01/2012 archeologia [it] การออกเสียงคำว่า archeologia คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2012 stagionale [it] การออกเสียงคำว่า stagionale คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2012 antipodi [it] การออกเสียงคำว่า antipodi คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2012 assomiglia [it] การออกเสียงคำว่า assomiglia คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2012 punitivo [it] การออกเสียงคำว่า punitivo คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2012 sfilacciare [it] การออกเสียงคำว่า sfilacciare คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2012 personalizzabile [it] การออกเสียงคำว่า personalizzabile คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2012 Ludovico Geymonat [it] การออกเสียงคำว่า Ludovico Geymonat คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2012 Elvino [it] การออกเสียงคำว่า Elvino คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2012 Monte Bignone [it] การออกเสียงคำว่า Monte Bignone คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2012 Ave Maria [it] การออกเสียงคำว่า Ave Maria คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2010 stizzoso [it] การออกเสียงคำว่า stizzoso คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2010 fiori di zucca [it] การออกเสียงคำว่า fiori di zucca คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2010 impaziente [it] การออกเสียงคำว่า impaziente คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/09/2010 scandalizzato [it] การออกเสียงคำว่า scandalizzato คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2010 incazzato [it] การออกเสียงคำว่า incazzato คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2010 Cipriani [it] การออกเสียงคำว่า Cipriani คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2010 sommozzatore [it] การออกเสียงคำว่า sommozzatore คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2010 Angrogna [it] การออกเสียงคำว่า Angrogna คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2010 Anzola dell'Emilia [it] การออกเสียงคำว่า Anzola dell'Emilia คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2010 omino [it] การออกเสียงคำว่า omino คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/08/2010 inconsapevole [it] การออกเสียงคำว่า inconsapevole คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/08/2010 inconsapevolezza [it] การออกเสียงคำว่า inconsapevolezza คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/08/2010 ronzo [it] การออกเสียงคำว่า ronzo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/08/2010 danzatrice [it] การออกเสียงคำว่า danzatrice คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2010 idiozia [it] การออกเสียงคำว่า idiozia คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2010 coercizione [it] การออกเสียงคำว่า coercizione คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2010 ubbidienza [it] การออกเสียงคำว่า ubbidienza คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2010 pubblicizzare [it] การออกเสียงคำว่า pubblicizzare คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2010 secolarizzare [it] การออกเสียงคำว่า secolarizzare คะแนนโหวต 0 คะแนน