ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/01/2012 archeologia [it] archeologia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2012 stagionale [it] stagionale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2012 antipodi [it] antipodi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2012 assomiglia [it] assomiglia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2012 punitivo [it] punitivo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2012 sfilacciare [it] sfilacciare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2012 personalizzabile [it] personalizzabile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2012 Ludovico Geymonat [it] Ludovico Geymonat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2012 Elvino [it] Elvino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2012 Monte Bignone [it] Monte Bignone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2012 Ave Maria [it] Ave Maria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2010 stizzoso [it] stizzoso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2010 fiori di zucca [it] fiori di zucca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2010 impaziente [it] impaziente การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/09/2010 scandalizzato [it] scandalizzato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2010 incazzato [it] incazzato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2010 Cipriani [it] Cipriani การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/09/2010 sommozzatore [it] sommozzatore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/08/2010 Angrogna [it] Angrogna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/08/2010 Anzola dell'Emilia [it] Anzola dell'Emilia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/08/2010 omino [it] omino การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/08/2010 inconsapevole [it] inconsapevole การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/08/2010 inconsapevolezza [it] inconsapevolezza การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/08/2010 ronzo [it] ronzo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/08/2010 danzatrice [it] danzatrice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2010 idiozia [it] idiozia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2010 coercizione [it] coercizione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2010 ubbidienza [it] ubbidienza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2010 pubblicizzare [it] pubblicizzare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2010 secolarizzare [it] secolarizzare การออกเสียง 0คะแนนโหวต