ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/01/2012 archeologia [it] การออกเสียง : archeologia 0 โหวต
26/01/2012 stagionale [it] การออกเสียง : stagionale 0 โหวต
26/01/2012 antipodi [it] การออกเสียง : antipodi 0 โหวต
26/01/2012 assomiglia [it] การออกเสียง : assomiglia 0 โหวต
26/01/2012 punitivo [it] การออกเสียง : punitivo 0 โหวต
26/01/2012 sfilacciare [it] การออกเสียง : sfilacciare 0 โหวต
26/01/2012 personalizzabile [it] การออกเสียง : personalizzabile 0 โหวต
26/01/2012 Ludovico Geymonat [it] การออกเสียง : Ludovico Geymonat 0 โหวต
26/01/2012 Elvino [it] การออกเสียง : Elvino 0 โหวต
26/01/2012 Monte Bignone [it] การออกเสียง : Monte Bignone 0 โหวต
26/01/2012 Ave Maria [it] การออกเสียง : Ave Maria 0 โหวต
02/09/2010 stizzoso [it] การออกเสียง : stizzoso 0 โหวต
02/09/2010 fiori di zucca [it] การออกเสียง : fiori di zucca 0 โหวต
02/09/2010 impaziente [it] การออกเสียง : impaziente 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/09/2010 scandalizzato [it] การออกเสียง : scandalizzato 0 โหวต
02/09/2010 incazzato [it] การออกเสียง : incazzato 0 โหวต
02/09/2010 Cipriani [it] การออกเสียง : Cipriani 0 โหวต
02/09/2010 sommozzatore [it] การออกเสียง : sommozzatore 0 โหวต
21/08/2010 Angrogna [it] การออกเสียง : Angrogna 0 โหวต
21/08/2010 Anzola dell'Emilia [it] การออกเสียง : Anzola dell'Emilia 0 โหวต
21/08/2010 omino [it] การออกเสียง : omino 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/08/2010 inconsapevole [it] การออกเสียง : inconsapevole 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/08/2010 inconsapevolezza [it] การออกเสียง : inconsapevolezza 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/08/2010 ronzo [it] การออกเสียง : ronzo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/08/2010 danzatrice [it] การออกเสียง : danzatrice 0 โหวต
11/08/2010 idiozia [it] การออกเสียง : idiozia 0 โหวต
11/08/2010 coercizione [it] การออกเสียง : coercizione 0 โหวต
11/08/2010 ubbidienza [it] การออกเสียง : ubbidienza 0 โหวต
11/08/2010 pubblicizzare [it] การออกเสียง : pubblicizzare 0 โหวต
11/08/2010 secolarizzare [it] การออกเสียง : secolarizzare 0 โหวต