ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/12/2013 ?מה נשמע [he] การออกเสียงคำว่า ?מה נשמע คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2013 שלוש [he] การออกเสียงคำว่า שלוש คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/08/2012 Pininfarina [it] การออกเสียงคำว่า Pininfarina คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/08/2012 venderebbe [it] การออกเสียงคำว่า venderebbe คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/08/2012 venderemmo [it] การออกเสียงคำว่า venderemmo คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/08/2012 vendereste [it] การออกเสียงคำว่า vendereste คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/08/2012 tu pagherai [it] การออกเสียงคำว่า tu pagherai คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/08/2012 venderei [it] การออกเสียงคำว่า venderei คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/08/2012 venderebbero [it] การออกเสียงคำว่า venderebbero คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/08/2012 venderesti [it] การออกเสียงคำว่า venderesti คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/08/2012 coibente [it] การออกเสียงคำว่า coibente คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2012 piruvato [it] การออกเสียงคำว่า piruvato คะแนนโหวต 0 คะแนน