ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/12/2013 ?מה נשמע [he] ?מה נשמע การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/12/2013 שלוש [he] שלוש การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/08/2012 Pininfarina [it] Pininfarina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/08/2012 venderebbe [it] venderebbe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/08/2012 venderemmo [it] venderemmo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/08/2012 vendereste [it] vendereste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/08/2012 tu pagherai [it] tu pagherai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/08/2012 venderei [it] venderei การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/08/2012 venderebbero [it] venderebbero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/08/2012 venderesti [it] venderesti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/08/2012 coibente [it] coibente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2012 piruvato [it] piruvato การออกเสียง 0คะแนนโหวต