ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/06/2011 Leasowes [en] การออกเสียงคำว่า Leasowes คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/12/2010 through [en] การออกเสียงคำว่า through คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/12/2010 can't [en] การออกเสียงคำว่า can't คะแนนโหวต 6 คะแนน
08/12/2010 Elizabeth [en] การออกเสียงคำว่า Elizabeth คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/12/2010 caramel [en] การออกเสียงคำว่า caramel คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/12/2010 underground [en] การออกเสียงคำว่า underground คะแนนโหวต 3 คะแนน
08/12/2010 further [en] การออกเสียงคำว่า further คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/12/2010 Toe loop [en] การออกเสียงคำว่า Toe loop คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/12/2010 Gillian Jacobs [en] การออกเสียงคำว่า Gillian Jacobs คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/12/2010 individualisation [en] การออกเสียงคำว่า individualisation คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/12/2010 knowledgeably [en] การออกเสียงคำว่า knowledgeably คะแนนโหวต 0 คะแนน