ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/06/2011 Leasowes [en] Leasowes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/12/2010 through [en] through การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/12/2010 can't [en] can't การออกเสียง 6คะแนนโหวต
08/12/2010 Elizabeth [en] Elizabeth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/12/2010 caramel [en] caramel การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/12/2010 underground [en] underground การออกเสียง 3คะแนนโหวต
08/12/2010 further [en] further การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/12/2010 Toe loop [en] Toe loop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/12/2010 Gillian Jacobs [en] Gillian Jacobs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/12/2010 individualisation [en] individualisation การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/12/2010 knowledgeably [en] knowledgeably การออกเสียง 0คะแนนโหวต