ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/07/2013 Český les [cs] การออกเสียงคำว่า Český les คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2013 potrat [cs] การออกเสียงคำว่า potrat คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2013 futrál [cs] การออกเสียงคำว่า futrál คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2013 sissy spacek [en] การออกเสียงคำว่า sissy spacek คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2013 courses [en] การออกเสียงคำว่า courses คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/07/2013 Udacity [en] การออกเสียงคำว่า Udacity คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 kouzlo [cs] การออกเสียงคำว่า kouzlo คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 Jaromil Jireš [cs] การออกเสียงคำว่า Jaromil Jireš คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 Žert [cs] การออกเสียงคำว่า Žert คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 Hoří, má panenko [cs] การออกเสียงคำว่า Hoří, má panenko คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 Obchod na korze [cs] การออกเสียงคำว่า Obchod na korze คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 Ostře sledované vlaky [cs] การออกเสียงคำว่า Ostře sledované vlaky คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 Marketa Lazarová [cs] การออกเสียงคำว่า Marketa Lazarová คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 bring it on [en] การออกเสียงคำว่า bring it on คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 Blu-ray [en] การออกเสียงคำว่า Blu-ray คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 podivný [cs] การออกเสียงคำว่า podivný คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 překrásný [cs] การออกเสียงคำว่า překrásný คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 lanová dráha [cs] การออกเสียงคำว่า lanová dráha คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 Prašná brána [cs] การออกเสียงคำว่า Prašná brána คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 Pražský orloj [cs] การออกเสียงคำว่า Pražský orloj คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 zoologická zahrada [cs] การออกเสียงคำว่า zoologická zahrada คะแนนโหวต -1 คะแนน
11/07/2013 Žižkov [cs] การออกเสียงคำว่า Žižkov คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 šestinedělí [cs] การออกเสียงคำว่า šestinedělí คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2013 účinná látka [cs] การออกเสียงคำว่า účinná látka คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2013 bite me [en] การออกเสียงคำว่า bite me คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2013 Moscovite [en] การออกเสียงคำว่า Moscovite คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2013 day-dreaming [en] การออกเสียงคำว่า day-dreaming คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2013 dollhouses [en] การออกเสียงคำว่า dollhouses คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2013 bioavailability [en] การออกเสียงคำว่า bioavailability คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2013 commercialized [en] การออกเสียงคำว่า commercialized คะแนนโหวต 0 คะแนน