ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/07/2013 Český les [cs] การออกเสียง : Český les 0 โหวต
24/07/2013 potrat [cs] การออกเสียง : potrat 0 โหวต
12/07/2013 futrál [cs] การออกเสียง : futrál 0 โหวต
12/07/2013 sissy spacek [en] การออกเสียง : sissy spacek 0 โหวต
12/07/2013 courses [en] การออกเสียง : courses 1 โหวต
12/07/2013 Udacity [en] การออกเสียง : Udacity 0 โหวต
11/07/2013 kouzlo [cs] การออกเสียง : kouzlo 0 โหวต
11/07/2013 Jaromil Jireš [cs] การออกเสียง : Jaromil Jireš 0 โหวต
11/07/2013 Žert [cs] การออกเสียง : Žert 0 โหวต
11/07/2013 Hoří, má panenko [cs] การออกเสียง : Hoří, má panenko 0 โหวต
11/07/2013 Obchod na korze [cs] การออกเสียง : Obchod na korze 0 โหวต
11/07/2013 Ostře sledované vlaky [cs] การออกเสียง : Ostře sledované vlaky 0 โหวต
11/07/2013 Marketa Lazarová [cs] การออกเสียง : Marketa Lazarová 0 โหวต
11/07/2013 bring it on [en] การออกเสียง : bring it on 0 โหวต
11/07/2013 Blu-ray [en] การออกเสียง : Blu-ray 0 โหวต
11/07/2013 podivný [cs] การออกเสียง : podivný 0 โหวต
11/07/2013 překrásný [cs] การออกเสียง : překrásný 0 โหวต
11/07/2013 Prašná brána [cs] การออกเสียง : Prašná brána 0 โหวต
11/07/2013 Pražský orloj [cs] การออกเสียง : Pražský orloj 0 โหวต
11/07/2013 Žižkov [cs] การออกเสียง : Žižkov 0 โหวต
11/07/2013 šestinedělí [cs] การออกเสียง : šestinedělí 0 โหวต
11/07/2013 účinná látka [cs] การออกเสียง : účinná látka 0 โหวต
10/07/2013 bite me [en] การออกเสียง : bite me 0 โหวต
10/07/2013 Moscovite [en] การออกเสียง : Moscovite 0 โหวต
10/07/2013 day-dreaming [en] การออกเสียง : day-dreaming 0 โหวต
10/07/2013 dollhouses [en] การออกเสียง : dollhouses 0 โหวต
10/07/2013 bioavailability [en] การออกเสียง : bioavailability 0 โหวต
10/07/2013 commercialized [en] การออกเสียง : commercialized 0 โหวต
10/07/2013 oves [cs] การออกเสียง : oves 0 โหวต
10/07/2013 leaf blower [en] การออกเสียง : leaf blower 0 โหวต