ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/09/2008 kem chho? [gu] การออกเสียง : kem chho? -1 โหวต
27/09/2008 Kam cho? [gu] การออกเสียง : Kam cho? -1 โหวต
27/09/2008 Ahmedabad [gu] การออกเสียง : Ahmedabad 0 โหวต