ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/09/2008 kem chho? [gu] การออกเสียงคำว่า kem chho? -1 โหวต
27/09/2008 Kam cho? [gu] การออกเสียงคำว่า Kam cho? -1 โหวต
27/09/2008 Ahmedabad [gu] การออกเสียงคำว่า Ahmedabad 0 โหวต