ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/09/2008 kem chho? [gu] kem chho? การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/09/2008 Kam cho? [gu] Kam cho? การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/09/2008 Ahmedabad [gu] Ahmedabad การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด