ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/11/2012 Francophile [fr] การออกเสียงคำว่า Francophile คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2012 le secteur [fr] การออกเสียงคำว่า le secteur คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2012 Je dessine [fr] การออกเสียงคำว่า Je dessine คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2012 dominant [fr] การออกเสียงคำว่า dominant คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2012 cohabiter [fr] การออกเสียงคำว่า cohabiter คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2012 Écouter [fr] การออกเสียงคำว่า Écouter คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2012 l'un des rares [fr] การออกเสียงคำว่า l'un des rares คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2012 installer [fr] การออกเสียงคำว่า installer คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/11/2012 Marie-Adelaide de Savoie [fr] การออกเสียงคำว่า Marie-Adelaide de Savoie คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2012 paranoïaque [fr] การออกเสียงคำว่า paranoïaque คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2012 méfient [fr] การออกเสียงคำว่า méfient คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2012 Jacqueline [fr] การออกเสียงคำว่า Jacqueline คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2012 aulne [fr] การออกเสียงคำว่า aulne คะแนนโหวต -1 คะแนน
13/11/2012 anacardier [fr] การออกเสียงคำว่า anacardier คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2012 amandier [fr] การออกเสียงคำว่า amandier คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2012 abricotier [fr] การออกเสียงคำว่า abricotier คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2012 maraichage [fr] การออกเสียงคำว่า maraichage คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2012 exact [fr] การออกเสียงคำว่า exact คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2012 finage [fr] การออกเสียงคำว่า finage คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/11/2012 regardèrent [fr] การออกเสียงคำว่า regardèrent คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/11/2012 pyracantha [fr] การออกเสียงคำว่า pyracantha คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 Parti communiste français [fr] การออกเสียงคำว่า Parti communiste français คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 social-démocratie [fr] การออกเสียงคำว่า social-démocratie คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 congrès du Globe [fr] การออกเสียงคำว่า congrès du Globe คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 Louis Dubreuilh [fr] การออกเสียงคำว่า Louis Dubreuilh คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 liqueur d'expédition [fr] การออกเสียงคำว่า liqueur d'expédition คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 afrikaans [fr] การออกเสียงคำว่า afrikaans คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 Patrick Apel-Muller [fr] การออกเสียงคำว่า Patrick Apel-Muller คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 Jean-Emmanuel Ducoin [fr] การออกเสียงคำว่า Jean-Emmanuel Ducoin คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 Martine Bulard [fr] การออกเสียงคำว่า Martine Bulard คะแนนโหวต 0 คะแนน