ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/11/2012 Francophile [fr] Francophile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2012 le secteur [fr] le secteur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2012 Je dessine [fr] Je dessine การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2012 dominant [fr] dominant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2012 cohabiter [fr] cohabiter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2012 Écouter [fr] Écouter การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2012 l'un des rares [fr] l'un des rares การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2012 installer [fr] installer การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/11/2012 Marie-Adelaide de Savoie [fr] Marie-Adelaide de Savoie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 paranoïaque [fr] paranoïaque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 méfient [fr] méfient การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 Jacqueline [fr] Jacqueline การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 aulne [fr] aulne การออกเสียง -1คะแนนโหวต
13/11/2012 anacardier [fr] anacardier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 amandier [fr] amandier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 abricotier [fr] abricotier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 maraichage [fr] maraichage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 exact [fr] exact การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 finage [fr] finage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/11/2012 regardèrent [fr] regardèrent การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/11/2012 pyracantha [fr] pyracantha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 Parti communiste français [fr] Parti communiste français การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 social-démocratie [fr] social-démocratie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 congrès du Globe [fr] congrès du Globe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 Louis Dubreuilh [fr] Louis Dubreuilh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 liqueur d'expédition [fr] liqueur d'expédition การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 Afrikaans [fr] Afrikaans การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 Patrick Apel-Muller [fr] Patrick Apel-Muller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 Jean-Emmanuel Ducoin [fr] Jean-Emmanuel Ducoin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/11/2012 Martine Bulard [fr] Martine Bulard การออกเสียง 0คะแนนโหวต