ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/12/2010 苯酚滴耳油 [wuu] การออกเสียง : 苯酚滴耳油 0 โหวต
06/12/2010 苯酚 [wuu] การออกเสียง : 苯酚 0 โหวต
06/12/2010 滴耳油 [wuu] การออกเสียง : 滴耳油 0 โหวต
27/10/2010 真如 [wuu] การออกเสียง : 真如 0 โหวต
27/10/2010 胡锦涛 [wuu] การออกเสียง : 胡锦涛 1 โหวต
27/10/2010 龙华 [wuu] การออกเสียง : 龙华 0 โหวต
27/10/2010 老鸦 [wuu] การออกเสียง : 老鸦 0 โหวต
27/10/2010 乌鸦 [wuu] การออกเสียง : 乌鸦 0 โหวต
27/10/2010 [wuu] การออกเสียง : 锁 0 โหวต
27/10/2010 [wuu] การออกเสียง : 坐 0 โหวต
27/10/2010 [wuu] การออกเสียง : 苏 0 โหวต
27/10/2010 [wuu] การออกเสียง : 茶 1 โหวต
27/10/2010 [wuu] การออกเสียง : 沙 0 โหวต
27/10/2010 枪篱 [wuu] การออกเสียง : 枪篱 0 โหวต
21/09/2010 丫头 [wuu] การออกเสียง : 丫头 0 โหวต
20/06/2010 讨饶 [wuu] การออกเสียง : 讨饶 0 โหวต
03/06/2010 弄堂 [wuu] การออกเสียง : 弄堂 0 โหวต
03/06/2010 牙齿 [wuu] การออกเสียง : 牙齿 0 โหวต
03/06/2010 老鼠 [wuu] การออกเสียง : 老鼠 -1 โหวต
03/06/2010 高昂 [wuu] การออกเสียง : 高昂 0 โหวต
03/06/2010 蝎子 [wuu] การออกเสียง : 蝎子 0 โหวต
03/06/2010 世博会 [wuu] การออกเสียง : 世博会 0 โหวต
03/06/2010 稍微 [wuu] การออกเสียง : 稍微 0 โหวต
03/06/2010 稍为 [wuu] การออกเสียง : 稍为 0 โหวต
03/06/2010 乐惠 [wuu] การออกเสียง : 乐惠 0 โหวต
03/04/2009 沙发 [wuu] การออกเสียง : 沙发 1 โหวต
03/04/2009 死(文读) [wuu] การออกเสียง : 死(文读) 0 โหวต
03/04/2009 徐家汇 [wuu] การออกเสียง : 徐家汇 0 โหวต
03/04/2009 学堂 [wuu] การออกเสียง : 学堂 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2009 今朝 [wuu] การออกเสียง : 今朝 0 โหวต