ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/12/2010 苯酚滴耳油 [wuu] การออกเสียงคำว่า 苯酚滴耳油 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/12/2010 苯酚 [wuu] การออกเสียงคำว่า 苯酚 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/12/2010 滴耳油 [wuu] การออกเสียงคำว่า 滴耳油 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2010 真如 [wuu] การออกเสียงคำว่า 真如 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2010 胡锦涛 [wuu] การออกเสียงคำว่า 胡锦涛 คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/10/2010 龙华 [wuu] การออกเสียงคำว่า 龙华 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2010 老鸦 [wuu] การออกเสียงคำว่า 老鸦 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2010 乌鸦 [wuu] การออกเสียงคำว่า 乌鸦 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2010 [wuu] การออกเสียงคำว่า 锁 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2010 [wuu] การออกเสียงคำว่า 坐 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2010 [wuu] การออกเสียงคำว่า 苏 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2010 [wuu] การออกเสียงคำว่า 茶 คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/10/2010 [wuu] การออกเสียงคำว่า 沙 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2010 枪篱 [wuu] การออกเสียงคำว่า 枪篱 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/09/2010 丫头 [wuu] การออกเสียงคำว่า 丫头 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/06/2010 讨饶 [wuu] การออกเสียงคำว่า 讨饶 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2010 弄堂 [wuu] การออกเสียงคำว่า 弄堂 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2010 牙齿 [wuu] การออกเสียงคำว่า 牙齿 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2010 老鼠 [wuu] การออกเสียงคำว่า 老鼠 คะแนนโหวต -1 คะแนน
03/06/2010 高昂 [wuu] การออกเสียงคำว่า 高昂 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2010 蝎子 [wuu] การออกเสียงคำว่า 蝎子 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2010 世博会 [wuu] การออกเสียงคำว่า 世博会 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2010 稍微 [wuu] การออกเสียงคำว่า 稍微 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2010 稍为 [wuu] การออกเสียงคำว่า 稍为 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2010 乐惠 [wuu] การออกเสียงคำว่า 乐惠 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2009 沙发 [wuu] การออกเสียงคำว่า 沙发 คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/04/2009 死(文读) [wuu] การออกเสียงคำว่า 死(文读) คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2009 徐家汇 [wuu] การออกเสียงคำว่า 徐家汇 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/04/2009 学堂 [wuu] การออกเสียงคำว่า 学堂 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/04/2009 今朝 [wuu] การออกเสียงคำว่า 今朝 คะแนนโหวต 0 คะแนน