ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/07/2011 fulguration [fr] การออกเสียงคำว่า fulguration คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2011 Dégénérescence [fr] การออกเสียงคำว่า Dégénérescence คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2011 Mercier [fr] การออกเสียงคำว่า Mercier คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2011 Jean Epstein [fr] การออกเสียงคำว่า Jean Epstein คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2011 forçat [fr] การออกเสียงคำว่า forçat คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/07/2011 Étampes [fr] การออกเสียงคำว่า Étampes คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2011 égrenage [fr] การออกเสียงคำว่า égrenage คะแนนโหวต 0 คะแนน