ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/07/2008 Kętrzyn [pl] การออกเสียง : Kętrzyn 0 โหวต
12/07/2008 Łukasz Fabiański [pl] การออกเสียง : Łukasz Fabiański 0 โหวต
12/07/2008 Krynica [pl] การออกเสียง : Krynica 0 โหวต
12/07/2008 Krzysztof Warzycha [pl] การออกเสียง : Krzysztof Warzycha 0 โหวต
12/07/2008 kanalizacja [pl] การออกเสียง : kanalizacja 0 โหวต
12/07/2008 dobre [pl] การออกเสียง : dobre 0 โหวต
12/07/2008 Eligiusz Niewiadomski [pl] การออกเสียง : Eligiusz Niewiadomski 0 โหวต
12/07/2008 Edward Rydz-Śmigły [pl] การออกเสียง : Edward Rydz-Śmigły 0 โหวต
12/07/2008 Tomasz Franciszek [pl] การออกเสียง : Tomasz Franciszek 0 โหวต
12/07/2008 Ludwik Zamenhof [pl] การออกเสียง : Ludwik Zamenhof 0 โหวต
12/07/2008 Irena Sendler [pl] การออกเสียง : Irena Sendler 0 โหวต
12/07/2008 Bartmański [pl] การออกเสียง : Bartmański 0 โหวต
12/07/2008 Arnold Zweig [pl] การออกเสียง : Arnold Zweig 0 โหวต
12/07/2008 Juan Czajkowski [pl] การออกเสียง : Juan Czajkowski 0 โหวต
12/07/2008 Zygmunt Kęstowicz [pl] การออกเสียง : Zygmunt Kęstowicz 0 โหวต
12/07/2008 Izabella Scorupco [pl] การออกเสียง : Izabella Scorupco 0 โหวต
12/07/2008 Roman Polański [pl] การออกเสียง : Roman Polański 0 โหวต
12/07/2008 Pola Negri [pl] การออกเสียง : Pola Negri 0 โหวต
12/07/2008 Florian Śmieja [pl] การออกเสียง : Florian Śmieja 0 โหวต
12/07/2008 Wojciech Bogusławski [pl] การออกเสียง : Wojciech Bogusławski 0 โหวต
12/07/2008 Kasia Kowalska [pl] การออกเสียง : Kasia Kowalska 0 โหวต
12/07/2008 Piotr Adamczyk [pl] การออกเสียง : Piotr Adamczyk 0 โหวต
12/07/2008 Adam Zagajewski [pl] การออกเสียง : Adam Zagajewski 0 โหวต
12/07/2008 Krzysztof Ibisz [pl] การออกเสียง : Krzysztof Ibisz 0 โหวต
12/07/2008 Lech Kaczyński [pl] การออกเสียง : Lech Kaczyński 0 โหวต
12/07/2008 Wojciech Chrzanowski [pl] การออกเสียง : Wojciech Chrzanowski 0 โหวต
12/07/2008 Stanisław Wyspiański [pl] การออกเสียง : Stanisław Wyspiański 0 โหวต
12/07/2008 Antoni Grabowski [pl] การออกเสียง : Antoni Grabowski 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/07/2008 Stanisław Ignacy Witkiewicz [pl] การออกเสียง : Stanisław Ignacy Witkiewicz 0 โหวต
12/07/2008 Juliusz Słowacki [pl] การออกเสียง : Juliusz Słowacki 0 โหวต