ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/12/2010 wieloletni [pl] การออกเสียง : wieloletni 0 โหวต
30/12/2010 przełęcz [pl] การออกเสียง : przełęcz 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/12/2010 koniec [pl] การออกเสียง : koniec 0 โหวต
02/10/2008 Buczkowski [pl] การออกเสียง : Buczkowski 0 โหวต
14/08/2008 Krosno [pl] การออกเสียง : Krosno 0 โหวต
14/08/2008 Ustka [pl] การออกเสียง : Ustka 0 โหวต
14/08/2008 Gorskowski [pl] การออกเสียง : Gorskowski 0 โหวต
14/08/2008 Leo Fleider [pl] การออกเสียง : Leo Fleider 0 โหวต
14/08/2008 spierdalaj [pl] การออกเสียง : spierdalaj 0 โหวต
14/08/2008 Rohatyn [pl] การออกเสียง : Rohatyn 0 โหวต
14/08/2008 Andrzej Buncol [pl] การออกเสียง : Andrzej Buncol 0 โหวต
14/08/2008 Hudzikiewicz [pl] การออกเสียง : Hudzikiewicz 0 โหวต
14/08/2008 Zbigniew Boniek [pl] การออกเสียง : Zbigniew Boniek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/08/2008 pragnienie [pl] การออกเสียง : pragnienie 0 โหวต
14/08/2008 panie [pl] การออกเสียง : panie 0 โหวต
14/08/2008 cudowny [pl] การออกเสียง : cudowny 0 โหวต
14/08/2008 Andrzej Szarmach [pl] การออกเสียง : Andrzej Szarmach 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/08/2008 Jacek Bąk [pl] การออกเสียง : Jacek Bąk 0 โหวต
14/08/2008 Robert Gadocha [pl] การออกเสียง : Robert Gadocha 0 โหวต
14/08/2008 Artur Boruc [pl] การออกเสียง : Artur Boruc 0 โหวต
14/08/2008 Grzegorz Lato [pl] การออกเสียง : Grzegorz Lato 0 โหวต
14/08/2008 bursztyn [pl] การออกเสียง : bursztyn 0 โหวต
14/08/2008 Galicja [pl] การออกเสียง : Galicja 0 โหวต
14/08/2008 Biblia [pl] การออกเสียง : Biblia 0 โหวต
14/08/2008 Księżna [pl] การออกเสียง : Księżna 0 โหวต
14/08/2008 Jezus Chrystus [pl] การออกเสียง : Jezus Chrystus 0 โหวต
14/08/2008 Betlejem [pl] การออกเสียง : Betlejem 0 โหวต
14/08/2008 Henryk Górecki [pl] การออกเสียง : Henryk Górecki 0 โหวต
12/07/2008 Krąg [pl] การออกเสียง : Krąg 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/07/2008 Kobylniki [pl] การออกเสียง : Kobylniki 0 โหวต