ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/12/2010 wieloletni [pl] การออกเสียงคำว่า wieloletni 0 โหวต
30/12/2010 przełęcz [pl] การออกเสียงคำว่า przełęcz 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/12/2010 koniec [pl] การออกเสียงคำว่า koniec 0 โหวต
02/10/2008 Buczkowski [pl] การออกเสียงคำว่า Buczkowski 0 โหวต
14/08/2008 Krosno [pl] การออกเสียงคำว่า Krosno 0 โหวต
14/08/2008 Ustka [pl] การออกเสียงคำว่า Ustka 0 โหวต
14/08/2008 Gorskowski [pl] การออกเสียงคำว่า Gorskowski 0 โหวต
14/08/2008 Leo Fleider [pl] การออกเสียงคำว่า Leo Fleider 0 โหวต
14/08/2008 spierdalaj [pl] การออกเสียงคำว่า spierdalaj 0 โหวต
14/08/2008 Rohatyn [pl] การออกเสียงคำว่า Rohatyn 0 โหวต
14/08/2008 Andrzej Buncol [pl] การออกเสียงคำว่า Andrzej Buncol 0 โหวต
14/08/2008 Hudzikiewicz [pl] การออกเสียงคำว่า Hudzikiewicz 0 โหวต
14/08/2008 Zbigniew Boniek [pl] การออกเสียงคำว่า Zbigniew Boniek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/08/2008 pragnienie [pl] การออกเสียงคำว่า pragnienie 0 โหวต
14/08/2008 panie [pl] การออกเสียงคำว่า panie 0 โหวต
14/08/2008 cudowny [pl] การออกเสียงคำว่า cudowny 0 โหวต
14/08/2008 Andrzej Szarmach [pl] การออกเสียงคำว่า Andrzej Szarmach 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/08/2008 Jacek Bąk [pl] การออกเสียงคำว่า Jacek Bąk 0 โหวต
14/08/2008 Robert Gadocha [pl] การออกเสียงคำว่า Robert Gadocha 0 โหวต
14/08/2008 Artur Boruc [pl] การออกเสียงคำว่า Artur Boruc 0 โหวต
14/08/2008 Grzegorz Lato [pl] การออกเสียงคำว่า Grzegorz Lato 0 โหวต
14/08/2008 bursztyn [pl] การออกเสียงคำว่า bursztyn 0 โหวต
14/08/2008 Galicja [pl] การออกเสียงคำว่า Galicja 0 โหวต
14/08/2008 Biblia [pl] การออกเสียงคำว่า Biblia 0 โหวต
14/08/2008 Księżna [pl] การออกเสียงคำว่า Księżna 0 โหวต
14/08/2008 Jezus Chrystus [pl] การออกเสียงคำว่า Jezus Chrystus 0 โหวต
14/08/2008 Betlejem [pl] การออกเสียงคำว่า Betlejem 0 โหวต
14/08/2008 Henryk Górecki [pl] การออกเสียงคำว่า Henryk Górecki 0 โหวต
12/07/2008 Krąg [pl] การออกเสียงคำว่า Krąg 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/07/2008 Kobylniki [pl] การออกเสียงคำว่า Kobylniki 0 โหวต