ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/12/2010 wieloletni [pl] การออกเสียงคำว่า wieloletni คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2010 przełęcz [pl] การออกเสียงคำว่า przełęcz คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/12/2010 koniec [pl] การออกเสียงคำว่า koniec คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2008 Buczkowski [pl] การออกเสียงคำว่า Buczkowski คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Krosno [pl] การออกเสียงคำว่า Krosno คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Ustka [pl] การออกเสียงคำว่า Ustka คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Gorskowski [pl] การออกเสียงคำว่า Gorskowski คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Leo Fleider [pl] การออกเสียงคำว่า Leo Fleider คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 spierdalaj [pl] การออกเสียงคำว่า spierdalaj คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Rohatyn [pl] การออกเสียงคำว่า Rohatyn คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Andrzej Buncol [pl] การออกเสียงคำว่า Andrzej Buncol คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Hudzikiewicz [pl] การออกเสียงคำว่า Hudzikiewicz คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Zbigniew Boniek [pl] การออกเสียงคำว่า Zbigniew Boniek คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/08/2008 pragnienie [pl] การออกเสียงคำว่า pragnienie คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 panie [pl] การออกเสียงคำว่า panie คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 cudowny [pl] การออกเสียงคำว่า cudowny คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Andrzej Szarmach [pl] การออกเสียงคำว่า Andrzej Szarmach คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/08/2008 Jacek Bąk [pl] การออกเสียงคำว่า Jacek Bąk คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Robert Gadocha [pl] การออกเสียงคำว่า Robert Gadocha คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Artur Boruc [pl] การออกเสียงคำว่า Artur Boruc คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Grzegorz Lato [pl] การออกเสียงคำว่า Grzegorz Lato คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 bursztyn [pl] การออกเสียงคำว่า bursztyn คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Galicja [pl] การออกเสียงคำว่า Galicja คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Biblia [pl] การออกเสียงคำว่า Biblia คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Księżna [pl] การออกเสียงคำว่า Księżna คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Jezus Chrystus [pl] การออกเสียงคำว่า Jezus Chrystus คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Betlejem [pl] การออกเสียงคำว่า Betlejem คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Henryk Górecki [pl] การออกเสียงคำว่า Henryk Górecki คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2008 Krąg [pl] การออกเสียงคำว่า Krąg คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/07/2008 Kobylniki [pl] การออกเสียงคำว่า Kobylniki คะแนนโหวต 0 คะแนน