ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/12/2010 wieloletni [pl] wieloletni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2010 przełęcz [pl] przełęcz การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/12/2010 koniec [pl] koniec การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2008 Buczkowski [pl] Buczkowski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Krosno [pl] Krosno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Ustka [pl] Ustka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Gorskowski [pl] Gorskowski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Leo Fleider [pl] Leo Fleider การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 spierdalaj [pl] spierdalaj การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Rohatyn [pl] Rohatyn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Andrzej Buncol [pl] Andrzej Buncol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Hudzikiewicz [pl] Hudzikiewicz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Zbigniew Boniek [pl] Zbigniew Boniek การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/08/2008 pragnienie [pl] pragnienie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 panie [pl] panie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 cudowny [pl] cudowny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Andrzej Szarmach [pl] Andrzej Szarmach การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/08/2008 Jacek Bąk [pl] Jacek Bąk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Robert Gadocha [pl] Robert Gadocha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Artur Boruc [pl] Artur Boruc การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Grzegorz Lato [pl] Grzegorz Lato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 bursztyn [pl] bursztyn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Galicja [pl] Galicja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Biblia [pl] Biblia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Księżna [pl] Księżna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Jezus Chrystus [pl] Jezus Chrystus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Betlejem [pl] Betlejem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Henryk Górecki [pl] Henryk Górecki การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2008 Krąg [pl] Krąg การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/07/2008 Kobylniki [pl] Kobylniki การออกเสียง 0คะแนนโหวต