ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/05/2010 salamalec [fr] การออกเสียงคำว่า salamalec คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2010 rondin [fr] การออกเสียงคำว่า rondin คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2010 technuage [fr] การออกเสียงคำว่า technuage คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2010 sataniques [fr] การออกเสียงคำว่า sataniques คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2010 sciotte [fr] การออกเสียงคำว่า sciotte คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2010 fondant au chocolat [fr] การออกเสียงคำว่า fondant au chocolat คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2010 attirant [fr] การออกเสียงคำว่า attirant คะแนนโหวต 0 คะแนน