ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/05/2010 salamalec [fr] การออกเสียง : salamalec 0 โหวต
12/05/2010 rondin [fr] การออกเสียง : rondin 0 โหวต
12/05/2010 technuage [fr] การออกเสียง : technuage 0 โหวต
12/05/2010 sataniques [fr] การออกเสียง : sataniques 0 โหวต
12/05/2010 sciotte [fr] การออกเสียง : sciotte 0 โหวต
12/05/2010 fondant au chocolat [fr] การออกเสียง : fondant au chocolat 0 โหวต
12/05/2010 attirant [fr] การออกเสียง : attirant 0 โหวต