ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/05/2010 salamalec [fr] salamalec การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2010 rondin [fr] rondin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2010 technuage [fr] technuage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2010 sataniques [fr] sataniques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2010 sciotte [fr] sciotte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2010 fondant au chocolat [fr] fondant au chocolat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2010 attirant [fr] attirant การออกเสียง 0คะแนนโหวต