ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/01/2010 Persson [sv] Persson การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/01/2010 Larsson [sv] Larsson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 Hyland [sv] Hyland การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 Tessin [sv] Tessin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 Noomi Rapace [sv] Noomi Rapace การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/01/2010 Gamla stan [sv] Gamla stan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 Hötorget [sv] Hötorget การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/01/2010 Marseille [sv] Marseille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 Svensk filmindustri [sv] Svensk filmindustri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 euro [sv] euro การออกเสียง 2คะแนนโหวต
26/01/2010 Bonniers [sv] Bonniers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 Norrköping [sv] Norrköping การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/01/2010 securitas [sv] securitas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 Västgötagatan [sv] Västgötagatan การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/01/2010 Sandrews [sv] Sandrews การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 Östgötagatan [sv] Östgötagatan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 Västmanland [sv] Västmanland การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 Halland [sv] Halland การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 Bohuslän [sv] Bohuslän การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 Astrid Lindgren [sv] Astrid Lindgren การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/01/2010 sig [sv] sig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 konferens [sv] konferens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 ombudsman [sv] ombudsman การออกเสียง 2คะแนนโหวต
26/01/2010 vägg [sv] vägg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 aldrig [sv] aldrig การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/01/2010 2010 [sv] 2010 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2010 Månegarm [sv] Månegarm การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/01/2010 visste [sv] visste การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/01/2010 Wachtmeister [sv] Wachtmeister การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/01/2010 Telia sonera [sv] Telia sonera การออกเสียง 0คะแนนโหวต