ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/01/2010 Persson [sv] การออกเสียงคำว่า Persson คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/01/2010 Larsson [sv] การออกเสียงคำว่า Larsson คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 Hyland [sv] การออกเสียงคำว่า Hyland คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 Tessin [sv] การออกเสียงคำว่า Tessin คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 Noomi Rapace [sv] การออกเสียงคำว่า Noomi Rapace คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/01/2010 Gamla stan [sv] การออกเสียงคำว่า Gamla stan คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 Hötorget [sv] การออกเสียงคำว่า Hötorget คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/01/2010 Marseille [sv] การออกเสียงคำว่า Marseille คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 Svensk filmindustri [sv] การออกเสียงคำว่า Svensk filmindustri คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 euro [sv] การออกเสียงคำว่า euro คะแนนโหวต 2 คะแนน
26/01/2010 Bonniers [sv] การออกเสียงคำว่า Bonniers คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 Norrköping [sv] การออกเสียงคำว่า Norrköping คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/01/2010 securitas [sv] การออกเสียงคำว่า securitas คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 Västgötagatan [sv] การออกเสียงคำว่า Västgötagatan คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/01/2010 Sandrews [sv] การออกเสียงคำว่า Sandrews คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 Östgötagatan [sv] การออกเสียงคำว่า Östgötagatan คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 Västmanland [sv] การออกเสียงคำว่า Västmanland คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 Halland [sv] การออกเสียงคำว่า Halland คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 Bohuslän [sv] การออกเสียงคำว่า Bohuslän คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 Astrid Lindgren [sv] การออกเสียงคำว่า Astrid Lindgren คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/01/2010 sig [sv] การออกเสียงคำว่า sig คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 konferens [sv] การออกเสียงคำว่า konferens คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 ombudsman [sv] การออกเสียงคำว่า ombudsman คะแนนโหวต 2 คะแนน
26/01/2010 vägg [sv] การออกเสียงคำว่า vägg คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 aldrig [sv] การออกเสียงคำว่า aldrig คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/01/2010 2010 [sv] การออกเสียงคำว่า 2010 คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2010 Månegarm [sv] การออกเสียงคำว่า Månegarm คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/01/2010 visste [sv] การออกเสียงคำว่า visste คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/01/2010 Wachtmeister [sv] การออกเสียงคำว่า Wachtmeister คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/01/2010 Telia sonera [sv] การออกเสียงคำว่า Telia sonera คะแนนโหวต 0 คะแนน