ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/05/2011 apposer [fr] การออกเสียง : apposer 0 โหวต
22/05/2011 approcher [fr] การออกเสียง : approcher 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/05/2011 approches [fr] การออกเสียง : approches 0 โหวต
22/05/2011 appréciable [fr] การออกเสียง : appréciable 0 โหวต
22/05/2011 Frédéric Passy [fr] การออกเสียง : Frédéric Passy 0 โหวต
22/05/2011 mane [fr] การออกเสียง : mane 0 โหวต
22/05/2011 arrimer [fr] การออกเสียง : arrimer 0 โหวต
22/05/2011 arrivage [fr] การออกเสียง : arrivage 0 โหวต
22/05/2011 Ecole de Paris [fr] การออกเสียง : Ecole de Paris 0 โหวต
22/05/2011 Louis Renault [fr] การออกเสียง : Louis Renault 0 โหวต
22/05/2011 se détester [fr] การออกเสียง : se détester 0 โหวต
22/05/2011 医薬品 [ja] การออกเสียง : 医薬品 0 โหวต
22/05/2011 兎角 [ja] การออกเสียง : 兎角 0 โหวต
22/05/2011 知る [ja] การออกเสียง : 知る 0 โหวต
22/05/2011 [ja] การออกเสียง : 面 0 โหวต
22/05/2011 摩擦 [ja] การออกเสียง : 摩擦 0 โหวต
22/05/2011 初版 [ja] การออกเสียง : 初版 0 โหวต
22/05/2011 [ja] การออกเสียง : 猫 0 โหวต
22/05/2011 ログイン [ja] การออกเสียง : ログイン 0 โหวต
22/05/2011 為さる [ja] การออกเสียง : 為さる 0 โหวต
22/05/2011 揺すぶる [ja] การออกเสียง : 揺すぶる 0 โหวต
22/05/2011 評論 [ja] การออกเสียง : 評論 0 โหวต
22/05/2011 はい [ja] การออกเสียง : はい 1 โหวต
21/05/2011 意志 [ja] การออกเสียง : 意志 0 โหวต
21/05/2011 機敏 [ja] การออกเสียง : 機敏 0 โหวต