ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/05/2011 Harmonies du soir [fr] Harmonies du soir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2011 coquille [fr] coquille การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/05/2011 イギリス軍 [ja] イギリス軍 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2011 雷雨 [ja] 雷雨 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2011 請け負う [ja] 請け負う การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 しかし [ja] しかし การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/05/2011 叔母さん [ja] 叔母さん การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 Lance [fr] Lance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 États-Unis [fr] États-Unis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 chine [fr] chine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 Japon [fr] Japon การออกเสียง 2คะแนนโหวต
22/05/2011 Annie [fr] Annie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 apparent [fr] apparent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 applicable [fr] applicable การออกเสียง -1คะแนนโหวต
22/05/2011 appliqué [fr] appliqué การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 apprend [fr] apprend การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 apposition [fr] apposition การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 animateur [fr] animateur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 nitotte [ja] nitotte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 nous [fr] nous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 俺様 [ja] 俺様 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 明るい [ja] 明るい การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 appréciation [fr] appréciation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 mousse [fr] mousse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 apprêt [fr] apprêt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 vous [fr] vous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/05/2011 il [fr] il การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/05/2011 elle [fr] elle การออกเสียง 7คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/05/2011 tu [fr] tu การออกเสียง -2คะแนนโหวต
22/05/2011 je [fr] je การออกเสียง -1คะแนนโหวต