ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/05/2011 Harmonies du soir [fr] การออกเสียงคำว่า Harmonies du soir คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2011 coquille [fr] การออกเสียงคำว่า coquille คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/05/2011 イギリス軍 [ja] การออกเสียงคำว่า イギリス軍 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2011 雷雨 [ja] การออกเสียงคำว่า 雷雨 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2011 請け負う [ja] การออกเสียงคำว่า 請け負う คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 しかし [ja] การออกเสียงคำว่า しかし คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/05/2011 叔母さん [ja] การออกเสียงคำว่า 叔母さん คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 Lance [fr] การออกเสียงคำว่า Lance คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 États-Unis [fr] การออกเสียงคำว่า États-Unis คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 chine [fr] การออกเสียงคำว่า chine คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 Japon [fr] การออกเสียงคำว่า Japon คะแนนโหวต 2 คะแนน
22/05/2011 Annie [fr] การออกเสียงคำว่า Annie คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 apparent [fr] การออกเสียงคำว่า apparent คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 applicable [fr] การออกเสียงคำว่า applicable คะแนนโหวต -1 คะแนน
22/05/2011 appliqué [fr] การออกเสียงคำว่า appliqué คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 apprend [fr] การออกเสียงคำว่า apprend คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 apposition [fr] การออกเสียงคำว่า apposition คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 animateur [fr] การออกเสียงคำว่า animateur คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 nitotte [ja] การออกเสียงคำว่า nitotte คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 nous [fr] การออกเสียงคำว่า nous คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 俺様 [ja] การออกเสียงคำว่า 俺様 คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 明るい [ja] การออกเสียงคำว่า 明るい คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 appréciation [fr] การออกเสียงคำว่า appréciation คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 mousse [fr] การออกเสียงคำว่า mousse คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 apprêt [fr] การออกเสียงคำว่า apprêt คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 vous [fr] การออกเสียงคำว่า vous คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2011 il [fr] การออกเสียงคำว่า il คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/05/2011 Elle [fr] การออกเสียงคำว่า Elle คะแนนโหวต 7 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/05/2011 tu [fr] การออกเสียงคำว่า tu คะแนนโหวต -2 คะแนน
22/05/2011 je [fr] การออกเสียงคำว่า je คะแนนโหวต -1 คะแนน