ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/05/2011 Harmonies du soir [fr] การออกเสียง : Harmonies du soir 0 โหวต
23/05/2011 coquille [fr] การออกเสียง : coquille 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/05/2011 イギリス軍 [ja] การออกเสียง : イギリス軍 0 โหวต
23/05/2011 雷雨 [ja] การออกเสียง : 雷雨 0 โหวต
23/05/2011 請け負う [ja] การออกเสียง : 請け負う 0 โหวต
22/05/2011 しかし [ja] การออกเสียง : しかし 1 โหวต
22/05/2011 叔母さん [ja] การออกเสียง : 叔母さん 0 โหวต
22/05/2011 Lance [fr] การออกเสียง : Lance 0 โหวต
22/05/2011 États-Unis [fr] การออกเสียง : États-Unis 0 โหวต
22/05/2011 chine [fr] การออกเสียง : chine 0 โหวต
22/05/2011 Japon [fr] การออกเสียง : Japon 1 โหวต
22/05/2011 Annie [fr] การออกเสียง : Annie 0 โหวต
22/05/2011 apparent [fr] การออกเสียง : apparent 0 โหวต
22/05/2011 applicable [fr] การออกเสียง : applicable -1 โหวต
22/05/2011 appliqué [fr] การออกเสียง : appliqué 0 โหวต
22/05/2011 apprend [fr] การออกเสียง : apprend 0 โหวต
22/05/2011 apposition [fr] การออกเสียง : apposition 0 โหวต
22/05/2011 animateur [fr] การออกเสียง : animateur 0 โหวต
22/05/2011 nitotte [ja] การออกเสียง : nitotte 0 โหวต
22/05/2011 nous [fr] การออกเสียง : nous 0 โหวต
22/05/2011 俺様 [ja] การออกเสียง : 俺様 0 โหวต
22/05/2011 明るい [ja] การออกเสียง : 明るい 0 โหวต
22/05/2011 appréciation [fr] การออกเสียง : appréciation 0 โหวต
22/05/2011 mousse [fr] การออกเสียง : mousse 0 โหวต
22/05/2011 apprêt [fr] การออกเสียง : apprêt 0 โหวต
22/05/2011 vous [fr] การออกเสียง : vous 0 โหวต
22/05/2011 il [fr] การออกเสียง : il 1 โหวต
22/05/2011 Elle [fr] การออกเสียง : Elle 7 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/05/2011 tu [fr] การออกเสียง : tu -2 โหวต
22/05/2011 je [fr] การออกเสียง : je -1 โหวต