ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/01/2012 Johnathon Schaech [en] การออกเสียงคำว่า Johnathon Schaech คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2010 documentation [en] การออกเสียงคำว่า documentation คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/05/2010 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 Ashaway [en] การออกเสียงคำว่า Ashaway คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2009 Walter Battiss [en] การออกเสียงคำว่า Walter Battiss คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2009 Greg O'Halloran [en] การออกเสียงคำว่า Greg O'Halloran คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด