ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/07/2012 good night [en] good night การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/07/2012 Ron [en] Ron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2012 Rhonda [en] Rhonda การออกเสียง 2คะแนนโหวต
11/07/2012 Maria [en] Maria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2012 אפרים [he] אפרים การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2012 חָתוּל [he] חָתוּל การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2012 Wisconsin [en] Wisconsin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2012 tu [pt] tu การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/07/2012 buddy [en] buddy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2012 vinyl [en] vinyl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2012 nonchalant [en] nonchalant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2012 bro [en] bro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2012 caramel [en] caramel การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/07/2012 pajamas [en] pajamas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2012 Columbine [en] Columbine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2012 Marilyn Manson [en] Marilyn Manson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2012 antivirus [en] antivirus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/07/2012 בַּלּוּט [he] בַּלּוּט การออกเสียง 0คะแนนโหวต