ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/07/2012 Ron [en] การออกเสียงคำว่า Ron คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2012 Rhonda [en] การออกเสียงคำว่า Rhonda คะแนนโหวต 2 คะแนน
11/07/2012 Maria [en] การออกเสียงคำว่า Maria คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2012 אפרים [he] การออกเสียงคำว่า אפרים คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2012 חָתוּל [he] การออกเสียงคำว่า חָתוּל คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2012 Wisconsin [en] การออกเสียงคำว่า Wisconsin คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2012 tu [pt] การออกเสียงคำว่า tu คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/07/2012 buddy [en] การออกเสียงคำว่า buddy คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2012 vinyl [en] การออกเสียงคำว่า vinyl คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2012 nonchalant [en] การออกเสียงคำว่า nonchalant คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2012 bro [en] การออกเสียงคำว่า bro คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2012 caramel [en] การออกเสียงคำว่า caramel คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/07/2012 pajamas [en] การออกเสียงคำว่า pajamas คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2012 Columbine [en] การออกเสียงคำว่า Columbine คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2012 Marilyn Manson [en] การออกเสียงคำว่า Marilyn Manson คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2012 antivirus [en] การออกเสียงคำว่า antivirus คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/07/2012 בַּלּוּט [he] การออกเสียงคำว่า בַּלּוּט คะแนนโหวต 0 คะแนน