ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/01/2014 infruttuosità [it] การออกเสียงคำว่า infruttuosità คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 invasamento [it] การออกเสียงคำว่า invasamento คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 inulasi [it] การออกเสียงคำว่า inulasi คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 intrinsecare [it] การออกเสียงคำว่า intrinsecare คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 introflettersi [it] การออกเสียงคำว่า introflettersi คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 inverdimento [it] การออกเสียงคำว่า inverdimento คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 intruglione [it] การออกเสียงคำว่า intruglione คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 in vista di [it] การออกเสียงคำว่า in vista di คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 invulnerato [it] การออกเสียงคำว่า invulnerato คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 iodifero [it] การออกเสียงคำว่า iodifero คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 ipocicloide [it] การออกเสียงคำว่า ipocicloide คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 ipocloridria [it] การออกเสียงคำว่า ipocloridria คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 Pasta e fagioli [it] การออกเสียงคำว่า Pasta e fagioli คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2014 ininfluenza [it] การออกเสียงคำว่า ininfluenza คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2014 ipnopatia [it] การออกเสียงคำว่า ipnopatia คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2014 ipercloruria [it] การออกเสียงคำว่า ipercloruria คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2014 ipnogeno [it] การออกเสียงคำว่า ipnogeno คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2014 ipercomplesso [it] การออกเสียงคำว่า ipercomplesso คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2014 ipnositerapia [it] การออกเสียงคำว่า ipnositerapia คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2014 ipocalcemia [it] การออกเสียงคำว่า ipocalcemia คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2014 ipnoterapeuta [it] การออกเสียงคำว่า ipnoterapeuta คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2014 ipoalimentazione [it] การออกเสียงคำว่า ipoalimentazione คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2014 ipoazotemia [it] การออกเสียงคำว่า ipoazotemia คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2014 cloropidi [it] การออกเสียงคำว่า cloropidi คะแนนโหวต 1 คะแนน
15/01/2014 a basso consumo [it] การออกเสียงคำว่า a basso consumo คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2014 iposmia [it] การออกเสียงคำว่า iposmia คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2014 ipodattilia [it] การออกเสียงคำว่า ipodattilia คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2014 Il Pastor Fido [it] การออกเสียงคำว่า Il Pastor Fido คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2014 ringhioso [it] การออกเสียงคำว่า ringhioso คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/01/2014 ipofillo [it] การออกเสียงคำว่า ipofillo คะแนนโหวต 0 คะแนน