ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/01/2014 infruttuosità [it] infruttuosità การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 invasamento [it] invasamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 inulasi [it] inulasi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 intrinsecare [it] intrinsecare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 introflettersi [it] introflettersi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 inverdimento [it] inverdimento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 intruglione [it] intruglione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 in vista di [it] in vista di การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 invulnerato [it] invulnerato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 iodifero [it] iodifero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 ipocicloide [it] ipocicloide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 ipocloridria [it] ipocloridria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 Pasta e fagioli [it] Pasta e fagioli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2014 ininfluenza [it] ininfluenza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2014 ipnopatia [it] ipnopatia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2014 ipercloruria [it] ipercloruria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2014 ipnogeno [it] ipnogeno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2014 ipercomplesso [it] ipercomplesso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2014 ipnositerapia [it] ipnositerapia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2014 ipocalcemia [it] ipocalcemia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2014 ipnoterapeuta [it] ipnoterapeuta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2014 ipoalimentazione [it] ipoalimentazione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2014 ipoazotemia [it] ipoazotemia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2014 cloropidi [it] cloropidi การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/01/2014 a basso consumo [it] a basso consumo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2014 iposmia [it] iposmia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2014 ipodattilia [it] ipodattilia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2014 Il Pastor Fido [it] Il Pastor Fido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2014 ringhioso [it] ringhioso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2014 ipofillo [it] ipofillo การออกเสียง 0คะแนนโหวต