ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/01/2014 ingegnerizzare [it] การออกเสียง : ingegnerizzare 1 โหวต
21/01/2014 ingenito [it] การออกเสียง : ingenito 1 โหวต
21/01/2014 inintermediari [it] การออกเสียง : inintermediari 0 โหวต
21/01/2014 Pomeriggi Musicali [it] การออกเสียง : Pomeriggi Musicali 0 โหวต
16/01/2014 interfisso [it] การออกเสียง : interfisso 0 โหวต
16/01/2014 interfertilità [it] การออกเสียง : interfertilità 0 โหวต
16/01/2014 intimorimento [it] การออกเสียง : intimorimento 0 โหวต
16/01/2014 intraprendimento [it] การออกเสียง : intraprendimento 1 โหวต
16/01/2014 intrasentire [it] การออกเสียง : intrasentire 0 โหวต
16/01/2014 invaditore [it] การออกเสียง : invaditore 0 โหวต
16/01/2014 ortognatica [it] การออกเสียง : ortognatica 0 โหวต
16/01/2014 invallarsi [it] การออกเสียง : invallarsi 0 โหวต
16/01/2014 ioglosso [it] การออกเสียง : ioglosso 0 โหวต
16/01/2014 zoonosi [it] การออกเสียง : zoonosi 1 โหวต
16/01/2014 involgimento [it] การออกเสียง : involgimento 0 โหวต
16/01/2014 ipoalgesia [it] การออกเสียง : ipoalgesia 0 โหวต
16/01/2014 iodurare [it] การออกเสียง : iodurare 0 โหวต
16/01/2014 iodico [it] การออกเสียง : iodico 0 โหวต
16/01/2014 intrasferibilità [it] การออกเสียง : intrasferibilità 0 โหวต
16/01/2014 intramurario [it] การออกเสียง : intramurario 0 โหวต
16/01/2014 invitatorio [it] การออกเสียง : invitatorio 0 โหวต
16/01/2014 eugnazia [it] การออกเสียง : eugnazia 0 โหวต
16/01/2014 intabescenza [it] การออกเสียง : intabescenza 0 โหวต
16/01/2014 intravenoso [it] การออกเสียง : intravenoso 0 โหวต
16/01/2014 intrecciabile [it] การออกเสียง : intrecciabile 0 โหวต
16/01/2014 intrecciatura [it] การออกเสียง : intrecciatura 0 โหวต
16/01/2014 intrecciamento [it] การออกเสียง : intrecciamento 0 โหวต
16/01/2014 maggengo [it] การออกเสียง : maggengo 0 โหวต
16/01/2014 interfecondità [it] การออกเสียง : interfecondità 0 โหวต
16/01/2014 introgressione [it] การออกเสียง : introgressione 0 โหวต