ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/01/2014 ingegnerizzare [it] การออกเสียงคำว่า ingegnerizzare คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/01/2014 ingenito [it] การออกเสียงคำว่า ingenito คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/01/2014 inintermediari [it] การออกเสียงคำว่า inintermediari คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2014 Pomeriggi Musicali [it] การออกเสียงคำว่า Pomeriggi Musicali คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 interfisso [it] การออกเสียงคำว่า interfisso คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 interfertilità [it] การออกเสียงคำว่า interfertilità คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 intimorimento [it] การออกเสียงคำว่า intimorimento คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 intraprendimento [it] การออกเสียงคำว่า intraprendimento คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/01/2014 intrasentire [it] การออกเสียงคำว่า intrasentire คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 invaditore [it] การออกเสียงคำว่า invaditore คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 ortognatica [it] การออกเสียงคำว่า ortognatica คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 invallarsi [it] การออกเสียงคำว่า invallarsi คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 ioglosso [it] การออกเสียงคำว่า ioglosso คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 zoonosi [it] การออกเสียงคำว่า zoonosi คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/01/2014 involgimento [it] การออกเสียงคำว่า involgimento คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 ipoalgesia [it] การออกเสียงคำว่า ipoalgesia คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 iodurare [it] การออกเสียงคำว่า iodurare คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 iodico [it] การออกเสียงคำว่า iodico คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 intrasferibilità [it] การออกเสียงคำว่า intrasferibilità คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 intramurario [it] การออกเสียงคำว่า intramurario คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 invitatorio [it] การออกเสียงคำว่า invitatorio คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 eugnazia [it] การออกเสียงคำว่า eugnazia คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 intabescenza [it] การออกเสียงคำว่า intabescenza คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 intravenoso [it] การออกเสียงคำว่า intravenoso คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 intrecciabile [it] การออกเสียงคำว่า intrecciabile คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 intrecciatura [it] การออกเสียงคำว่า intrecciatura คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 intrecciamento [it] การออกเสียงคำว่า intrecciamento คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 maggengo [it] การออกเสียงคำว่า maggengo คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 interfecondità [it] การออกเสียงคำว่า interfecondità คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2014 introgressione [it] การออกเสียงคำว่า introgressione คะแนนโหวต 0 คะแนน