ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/01/2014 ingegnerizzare [it] ingegnerizzare การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/01/2014 ingenito [it] ingenito การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/01/2014 inintermediari [it] inintermediari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2014 Pomeriggi Musicali [it] Pomeriggi Musicali การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 interfisso [it] interfisso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 interfertilità [it] interfertilità การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 intimorimento [it] intimorimento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 intraprendimento [it] intraprendimento การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/01/2014 intrasentire [it] intrasentire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 invaditore [it] invaditore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 ortognatica [it] ortognatica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 invallarsi [it] invallarsi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 ioglosso [it] ioglosso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 zoonosi [it] zoonosi การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/01/2014 involgimento [it] involgimento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 ipoalgesia [it] ipoalgesia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 iodurare [it] iodurare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 iodico [it] iodico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 intrasferibilità [it] intrasferibilità การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 intramurario [it] intramurario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 invitatorio [it] invitatorio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 eugnazia [it] eugnazia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 intabescenza [it] intabescenza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 intravenoso [it] intravenoso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 intrecciabile [it] intrecciabile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 intrecciatura [it] intrecciatura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 intrecciamento [it] intrecciamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 maggengo [it] maggengo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 interfecondità [it] interfecondità การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/01/2014 introgressione [it] introgressione การออกเสียง 0คะแนนโหวต