ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/08/2012 sheldon cooper [en] การออกเสียงคำว่า sheldon cooper คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 paralysie [fr] การออกเสียงคำว่า paralysie คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 Rosemont [fr] การออกเสียงคำว่า Rosemont คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 Hochelaga-Maisonneuve [fr] การออกเสียงคำว่า Hochelaga-Maisonneuve คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 Outremont [fr] การออกเสียงคำว่า Outremont คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 faux [fr] การออกเสียงคำว่า faux คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 Persil [fr] การออกเสียงคำว่า Persil คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 Robert Lepage [fr] การออกเสียงคำว่า Robert Lepage คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 Pauline Marois [fr] การออกเสียงคำว่า Pauline Marois คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 Jean Charest [fr] การออกเสียงคำว่า Jean Charest คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 vœu [fr] การออกเสียงคำว่า vœu คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 acquittement [fr] การออกเสียงคำว่า acquittement คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 déclaration [fr] การออกเสียงคำว่า déclaration คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 Ottawa [fr] การออกเสียงคำว่า Ottawa คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 paroi [fr] การออกเสียงคำว่า paroi คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 nordiques [fr] การออกเสียงคำว่า nordiques คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 registre [fr] การออกเสียงคำว่า registre คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 bûche [fr] การออกเสียงคำว่า bûche คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 se redresser [fr] การออกเสียงคำว่า se redresser คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/08/2012 je m'en câlice [fr] การออกเสียงคำว่า je m'en câlice คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/08/2012 investigatrice [fr] การออกเสียงคำว่า investigatrice คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 prémédité [fr] การออกเสียงคำว่า prémédité คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 diurétique [fr] การออกเสียงคำว่า diurétique คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 nourrissante [fr] การออกเสียงคำว่า nourrissante คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 procureur [fr] การออกเสียงคำว่า procureur คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 punir [fr] การออกเสียงคำว่า punir คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 investigateur [fr] การออกเสียงคำว่า investigateur คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 perpétuel [fr] การออกเสียงคำว่า perpétuel คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/08/2012 boisé [fr] การออกเสียงคำว่า boisé คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2012 désintéressé [fr] การออกเสียงคำว่า désintéressé คะแนนโหวต 0 คะแนน