ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/08/2012 sheldon cooper [en] sheldon cooper การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 paralysie [fr] paralysie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Rosemont [fr] Rosemont การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Hochelaga-Maisonneuve [fr] Hochelaga-Maisonneuve การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Outremont [fr] Outremont การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 faux [fr] faux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Persil [fr] Persil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Robert Lepage [fr] Robert Lepage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Pauline Marois [fr] Pauline Marois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Jean Charest [fr] Jean Charest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 vœu [fr] vœu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 acquittement [fr] acquittement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 déclaration [fr] déclaration การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 Ottawa [fr] Ottawa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 paroi [fr] paroi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 nordiques [fr] nordiques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 registre [fr] registre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 bûche [fr] bûche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 se redresser [fr] se redresser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 je m'en câlice [fr] je m'en câlice การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/08/2012 investigatrice [fr] investigatrice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 prémédité [fr] prémédité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 diurétique [fr] diurétique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 nourrissante [fr] nourrissante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 procureur [fr] procureur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 punir [fr] punir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 investigateur [fr] investigateur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 perpétuel [fr] perpétuel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/08/2012 boisé [fr] boisé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2012 désintéressé [fr] désintéressé การออกเสียง 0คะแนนโหวต